onsmense
Tuisblad Ons Mense Skakel in Jaarprogram Ons Waardes Preke Kerkgebou Fotogallery Geskiedenis Witkerk-150 jaar Kranspoort
Ds. Anton Kemp Ds Anton Kemp het in Port Elizabeth grootgeword en in 1978 aan die Hoërskool Framesby gematrikuleer. Daarna het hy aan die Universiteit van Port Elizabeth sy BA verwerf en sy teologiese studies aan die UOVS voltooi. Aan die einde van sy 2 jaar Militêre Diensplig is hy beroep na Tsumeb in Namibië as Staandemag Kapelaan vir 61 Meg Bn Gp en het daarna as kapelaan gedien vir verskeie Weermageenhede reg deur die land. Uiteindelik het hy as Groepkapelaan geëindig vir Soutpansberg Militêre Gebied in Musina. Daar is hy beroep gedurende 2001 as gemeenteleraar van die NG Gemeente Messina. Gedurende 2014 word hy beroep na Middelburg en is bevestig op 7 Desember 2014. Hy is getroud met Hester, ‘n onderwyseres wat tans haar bekwaam as “Designer en estimater” Hulle twee seuns is Waldo en FC. Ds Anton glo dat die gemeente die ruimte is vir God se kinders om binne ‘n gemoedelike atmosfeer geestelik toegerus te word en te groei en om dan prakties binne en buite die gemeente betrokke te raak met hul gawes. Ds Anton glo dat God nie net ons vermoëns nodig het nie maar ook ons bekikbaarheid om gebruik te word.

Ds. Jaco van Rooyen


Ds Jaco Van Rooyen het in 1971 aan die Hoërskool Reitz gematrikuleer. Na 'n jaar militere diensplig het hy hom aangemeld by die Universiteit van die Vrystaat vir teologiese studies. Hy was baie betrokke by sendingbediening gedurende sy universiteitsjare. Hy het sy teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Na voltooiing van sy studies het hy in 1985 'n beroep na Rietkuil gemeente aanvaar. In 1989 is hy beroep as militêre kapelaan by 4 SAI Middelburg. Hy is in 1995 na Middelburg gemeente beroep. Jaco is getroud met Marlene en hulle het twee dogters, Liezel en Elizma.

Tom Markram


Tom Markram Het reeds diep spore in die lanbou en besigheidsgemeenskap van Middelburg getrap. Hy is die ouderling van Kranspoort-wyk en speel 'n sleutelrol in die organisering van ons Kranspoort gemeenskapskerk. Tom se besondere gawes rondom finansies en beplanning maak hom die aangewese persoon om 'n streng hand oor die gemeente se finasies te hou. Tom is ook die voorsitter van ons ondersteuningsdienste.
Piet Kruger

Piet Kruger het in 1976 vir die eerste keer in Middelburg aangekom. Piet is getroud met Corne. Hulle het vyf kinders wat almal reeds uit die huis is. Hulle is die trotste grootouers van vier kleinkinders. Piet het sy merk in die motorindustrie gemaak en is tans na-verkope bestuurder by Eastvaal Motors, Middelburg. Piet en Corne is lidmate van die Witkerk vanaf September 1993. Hy dien op die kerkraad sedert 1996. Piet voel dat hy veral die afgelope twee jaar besondere geestelike groei beleef het. dit het gekom deur hulle gereelde bywoning van die eredienste en kleingroepe. Piet sien sy EEIII opleiding as 'n hoogtepunt. Ek droom dat ons gemeente 'n biddende gemeente mag wees wat eerstens uitreik na sy lidmate. Ek sien 'n gemeente wat groei deur ons uitreik na alle mense in  Middelburg sentraal tot eer en verheerliking van ons Almagtige Vader en tot uitbreiding van Sy koninkryk. Piet dien op die Kerkraad asVerhoudingsbestuurder. Die grootste taak is die kommunikasie tussen die verskeie bedieninge en die gemeente. Hy moet ook die ouderlinge en diakens duidelik op hoogte hou van die beraadslaging en besluite van die Kerkraad. "Alles wat wat van belang is tussen die groepe moet sinvol oorgedra word sodat almal weet wat aangaan."


Hester Groenewald


Marie Smit
 
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Jaarprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotoalbum