Geseënd is die vredemakers

Matteus 5:7

Ons lewe in `n wêreld vol moeilikheidmakers. Ons is in die afgelope weke weer geskud deur die onrus wat tans in Suid Afrika heers. Die waarheid van die saak is egter dat konflik en onrus die ding van die wêreld is waarin ons leef. Het jy geweet dat sover as wat die wêreld se geskiedenis nagevors kan word daar meer as 14,500 oorloë opgeteken is? Sedert die stigting van die VVO - wat homself ten doel gestel het om einde te bring aan moderne oorloë soos ons dit ken, was daar reeds weer meer as 70 oorloë en meer as 200 noemenswaardige uitbrake van geweld en onrus in die wêreld. Sedert 1960 was meer as 100 lande betrokke by een of ander vorm van gewapende konflik.

In ons Afrikanerkultuur eer ons die ou wat die hardste kan slaan. Jan F. E. Cilliers sê: Ek hou van 'n man wat sy man kan staan, ek hou van 'n arm wat 'n slag kan slaan, 'n oog wat nie wyk, wat 'n bars kan kyk en 'n wil wat so vas soos 'n klipsteen staan! Wie die dapperste geveg het, die meeste van die vyand se ouens doodgemaak het as die held. Ons eer nie noodwendig die ouens wat die oorlog voorkom het nie. Wie trek die grootste skares, die boksgevegte of die mense wat filosofeer oor vrede? Wie is die ou wat die meeste publisiteit in die koerante kry? - die ou wat skree skiet hulle skiet hulle of die ou wat maan vir vrede? Laasgenoemde is nie nuus in ons tyd nie!

Tog kom die Here Jesus na ons toe wat in `n wêreld soos hierdie woon, en Hy sê: “geseënd is die wat hulle beywer vir vrede”.

Wat is vrede?

Iemand het eendag gesê: “vrede is daardie heerlike oomblik in die geskiedenis wat almal gelyk stop om te herlaai” - Is dit vrede?

Vrede is meer as net die afwesigheid van konflik. Jy kan dit nie vrede noem as ons net nie baklei nie - vrede is meer as dit. Daar is vrede in `n begraafplaas, maar is dit die soort vrede waarvoor ons ons wil beywer? Vrede is ook meer as net `n skiet stilstand. - met ander woorde ons is nog steeds die duiwel in vir mekaar maar ons baklei nie openlik nie. As ons net eenvoudig op hou om te baklei verander dit meer as dikwels in `n koue oorlog, maar dit bly `n oorlog, dit is nog nie vrede nie. Onderdrukte konflik kan nie as vrede beskou word nie. Konflik wat onderdruk word bly stadig smeul totdat dit albei die partye vernietig. Vrede is ook meer as die omstandighede waarin jy jou bevind. - Iemand kan ten midde van die verskriklikste konflik en onrus ware vrede in sy hart ervaar. Iemand kan ware oorvloedige vrede in homself en met die mense rondom hom beleef al is sy wêreld besig om te brand. Terwyl iemand anders weer in die wonderlikste omgewing waar daar geen sprake van ongemak is nie, in die grootste onvrede met homself lewe. Omdat hy nie vrede in homself het nie is hy besig om almal rondom hom om te roer tot onvrede. - Vrede het dus niks met jou omgewing te doen nie. Dit het egter alles te doen met wat binne in die kern van jou menswees gebeur.

Ware vrede is eers moontlik wanneer daar vrede tussen jou en jou Skepper bestaan. - Iemand wat nie in harmonie en vrede met sy Skepper leef nie, ken nie die konsep van vrede nie. Omdat sy verhouding met God nie reg is nie leef hy nie in vrede met homself nie, hy is 'n stukkende mens! En omdat hy 'n onvolledige mens is, kan hy nie in vrede met ander mense op hierdie aarde leef nie. Waarom dink jy word God, die “God wat vrede gee” genoem (Rom 15:33). Jou verhouding met God maak jou heel, dit bring vrede in jou hart, dit maak die skade van die sonde reg!. Job 22:21 stel dit onomwonde: “Onderwerp jou aan God, dan sal jy in vrede leef, en so sal jy voorspoed hê.”

Ongelukkig het die mens se sondes en oortredinge die vrede wat daar tussen ons en God was vernietig. En omdat daar nie vrede tussen jou en God is nie, is enige ander vorm van vrede nie moontlik nie. Kom ek stel dit so: - jou verhouding met die Skepper en die Onderhouer van jou lewe is sekerlik die belangrikste verhouding waarin jy kan staan nie waar nie? Sê nou maar jy het `n hartoorplanting ontvang en jou liggaam verwerp daardie hart - wat gaan met jou gebeur? - jy sal doodgaan want jou liggaam lewe nie in harmonie met die presiese ding wat vir jou lewe gee nie. Dit is waarom daar so bitter min mense op hierdie aarde bestaan wat werklike vrede makers is. Daar bestaan so min mense wat werklik in vrede met hulle Skepper leef.

Die sonde het die mensdom so befoeter dat hy net vir homself lewe en nie `n duit omgee hoe dit met die ander party gaan nie. Dit is nie natuurlik vir mense om in vrede met ander mense te lewe nie. - Vrede kom nie vanself nie, want `n mens is so sterk geprogrammeer vir oorlewing en selfbeskikking dat hy eintlik alle ander partye as teenstanders in die groot wedloop sien. Die natuurlike mens - die mens wat nog nie deur God se Gees vernuwe is nie - die mens wat nog nie weer gebore is nie, kan nie in vrede lewe nie want vrede is die vrug van die Gees van God. Wanneer daar konflik tussen mense bestaan is dit as gevolg van sonde. Neem die sonde uit die situasie weg en daar sal vrede wees.

Dit was die rede waarom Jesus Christus na hierdie aarde gekom het - om ons sondes en oortredinge op Hom te neem en so die prys daarvoor te betaal. Deurdat Jesus ons sondeskuld op Hom geneem het word ons voor God vrygespreek van ons sondes. Ons skuld niks meer nie - ons is vrygespreek- daarom bestaan daar, van die oomblik af wat jy Jesus se verlossing aanvaar het, vrede tussen jou en God. En omdat daar vrede tussen jou en jou Skepper is, word jy geroep om 'n vredemaker te wees.

Wanneer twee mense wat deur God vrygespreek is in Jesus Christus, twee mense wat nuut gebore is, by mekaar uitkom en die rede vir die konflik tussen hulle in die oë kyk, dan is ons op die pad na vrede. Daardie twee mense is op daardie oomblik nie meer besig om te bedink hoe elkeen van hulle afsonderlik tevrede gestel kan word nie, hulle fokus draai nou na God en na sy eer toe. Hulle vra hulleself nou af hoe hulle God kan verheerlik deur die oplossing van die konflik. So aanvaar hulle mekaar met hulle verskille en foute en besluit hulle om mekaar met foute en al lief te hê. Ware vrede, goddelike vrede kan slegs plaasvind waar God deur sy Gees in beide die partye is.

Om `n vredemaker te wees is nie `n opsie nie - dis `n opdrag.

Rom 12:18 sê “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.” - God se opdrag kom na sy kinders toe om in vrede met alle mense te lewe. God weet egter wat ek en jy op hierdie aarde beleef. Hy weet dat ons tussen befoeterde mense moet lewe wat nie in 'n verhouding met Hom lewe nie. God weet dat dit hoegenaamd nie maklik is om in vrede te lewe nie, maar tog kom gee Hy die opdrag: - “so ver as wat dit van julle afhang...” - dit beteken dat jy altyd en in alle gevalle die vredemaker moet wees. Al maak die ander ou dit vir jou hoe moeilik om in vrede te leef, moet jy steeds die vredemaker wees. As die ander ou uit sy pad uit gaan om jou pogings tot vrede te befoeter, dan doen jy wat jy kan om vrede met hom te bewerkstellig. - solank jy die genoegdoening het dat die onvrede wat daar tussen julle bestaan nie jou skuld is nie.

Mark 9:50b "Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe.” Waarom dink jy word sout en vrede langs mekaar in die selfde vers genoem? Want ons as gelowiges is maar yl gesaai in hierdie wêreld. Sout het egter nie nodig om vreeslik dik gesaai te wees om `n verskil te maak nie - ‘n klein bietjie sout kan baie verroting teenwerk. So behoort ons, al is ons min, vrede te maak waar ons kom, so kan ons `n verskil maak.

Wat word van `n vredemaker verwag?

Jy kan nie `n vredemaker wees voordat die eerste ses van die saligsprekinge nie deel van jou lewe geword het nie. In die eerste plek moet jy weet hoe afhanklik jy van God is. -Jy moet weet dat jy in jou sondige stand van menswees tot niks goed in staat is nie. As God jou nie kom soek het om in `n verhouding met jou te tree nie. As God jou kom skoon was het in die bloed van Jesus Christus nie, sou jy nog steeds in jou sonde voortgeploeter het en daar sou jy gesterf het. Die tweede ding wat in `n vredemaker sigbaar moet wees is dat hy treur oor sy sondige toestand. - God red nie selfvoldane mense wat glo dat hulle goed genoeg is nie. Mense wat dink dat God nie `n keuse gehad het om hulle te red nie. Maar mense wat huil omdat hulle besef dat hulle sonder God se genade verlore is. So iemand sal gered word. - derdens vra God van jou `n sagmoedige nederige hart. Jy moet oor die stukkende en gevalle mense van die wêreld begin voel soos Christus oor hulle voel. Die vierde ding wat in `n ware vredemaker se hart moet gebeur is dat hy dieselfde hart as Christus moet begin ontwikkel. - Met ander woorde moet dit wat verkeerd is vir hom dwars in die krop steek, en hy moet honger en dors na wat reg is. Dan moet Christus se gesindheid verder deur so iemand sigbaar word dat hy `n barmhartige hart, ‘n sagte hart sal ontwikkel vir mense wat in nood is. Dat hy die mense wat geval het nooit sal vertrap nie maar altyd weer sal optel om aan hulle `n nuwe kans te gee. So iemand moet `n sagte hart openbaar teenoor alle mense. `N ware vredemaker moet iemand wees met ‘n rein skoon hart. Hy moet iemand wees wat in die kern van sy wese herstel is sodat daar geen verskuilde motiverings in sy vredemaakproses moet wees nie. `N ware vredemaker moet besef dat hy `n vreemde wese op hierdie aarde is - omdat die aarde nie uit vredemakers bestaan nie sal die wêreld se mense altyd `n ware vredemaker wantrou. Daarom moet `n vredemaker bereid wees om vervolging en bespotting te verdra ter wille van God. - niemand het gesê dat jy beloon sal word omdat jy vir Christus lewe nie.

Dit is dus nou baie duidelik dat jy eers self in vrede met God moet lewe voordat jy waarlik `n vredemaker kan word. - Jy moes eers die verlossing deur Jesus Christus aangeneem het, die vryspraak van jou sondes aanvaar het, toegelaat het dat die Heilige Gees jou vervul en jou nuut maak voordat jy `n vredemaker kan wees.

Dis nou die tyd om te reageer

Hierdie land van ons balanseer op `n mespunt. Die skeiding lê tussen die "haves" en die "have – nots!" Ons gewone mense kan nie meer rustig op die draad sit en niks doen nie. Ons moet nou ons gewig ingooi om seker te maak dat die ding na die regte kant toe val. Ons moet iets daadwerklik begin doen. - ons moet gehoorsaam wees aan die opdrag om vredemakers te wees en iets daadwerklik begin doen.

- Die Here Jesus vra nie van jou om op die straathoeke te gaan staan en preek nie nie. - Hy vra nie van jou om die burgemeester te gaan soen nie- Al wat die Here van jou en my verwag is dat ons dit ons hoogste prioriteit sal maak om in vrede met alle mense te lewe - soos sout. Waar jy ookal gaan, met wie jy ookal deurmekaar is - jou huisbediende, - petroljoggie, meisie agter die toonbank. Dit is nou die tyd dat die ware gelowiges van hierdie land `n verskil begin maak. Wanneer jy van 'n transaksie met iemand af wegstap. Vra jouself die vraag: “was ek nou 'n vredemaker?” As ons as gelowiges `n positiewe gesindheid in een ou se hart kan bring tree hy dalk volgende keer anders teenoor `n volgende ou op wat op sy beurt weer hoop kry in `n vreedsame oplossing vir ons land.

Doen jou beste om die vrede wat van God kom uit te straal, beywer jou vir dade van vrede. As daar konflik tueen jou en 'n malema ontstaan, moet jy weet dat jy `n innerlike krag en sterkte het wat hy nie het nie. Jy is die een wat die vermoë moet vertoon om die konflik rustig en kalm te hanteer want jy is `n kind van die koning en Sy Gees woon in jou om jou te bekragtig. Jy is 'n heelgemaakte mens! Bring hierdie heelheid na die konflik toe. Jy kan en moet anders as die mense van die wêreld leef! Bring vrede deur die manier wat jy daagliks lewe - betoon geduld met die ou liewe medelandsburger wat die taxi bestuur. Wees verdraagsaam teenoor die mama wat nog so ‘n ou bietjie lomp in die verkeer is. - Leer om die gesindheid van Christus uit te straal - dit is die enigste pad na vrede.

- bely: - Here ek is nie van nature `n vredemaker nie

- vra God se krag: - here help my om `n verde maker te wees.

Die beloning van die vredemaker.

Die Here Jesus sê van die vredemakers: “.... want hulle sal kinders van God genoem word.”

Die beloning van die vredemaker is dat hy sigbaar word! Hy begin homself identifiseer! Hy begin bekend sal staan as `n kind van God. Die feit dat jy `n vredemaker is sal jou bo alle verdenking identifiseer as kind van God - as jy `n vredemaker is sal jy bekend staan as ‘n kind van God. God sê in Sag 2:8 - wie aan een van sy kinders vat, vat aan God se oogappel.

Opsomming: - as God jou lewe verander het moet jy `n vredemaker wees - dit is God se opdrag aan jou. As jy `n vredemaker is bevestig dit vir jou as kind van God. - as kind van God kan jy verseker wees van God se volgehoue sorg en voorkeur-seën.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort