As jou gosdiens jou nog nie verander het nie, het dit tyd geword dat jy jou godsdiens verander

Titus 2:11-15

‘n Waterskeidingsmoment is ‘n kritiese draaipunt in die geskiedenis, ‘n gebeure wat maak dat niks meer dieselfde is na dat daardie spesifieke ding plaasgevind het nie Daar was verskeie sulke momente in die geskiedenis van die mensdom. Sommige van hulle was ten goede en ander ten kwade.  

Die swart plaag het  in 1334 in China ontstaan. Word tot vandag toe nog beskou as die grootste pandemie wat die wêreld nog getref het. Volgens wetenskaplikes was dit die Yersinia Pestis bakterie wat deur rotvlooie van China na Europa al langs die syroete oorgedra is.  Dit was verantwoordelik vir die dood van tussen 30 en sestig persent van Europa se bevolking in die middeleeue. Dit het ‘n enorme invloed op wêreldekonomie, wêreldbevolking en die geskiedenis gehad. Volgens Historici het dit 150 jaar geneem voordat die invloed van die plaag uitgewis was.

 In 1436 het ‘n goudsmit met die naam van Johannes Gutenberg die boekdrukkery uitgevind. Dit was die begin van Massamedia soos ons dit vandag ken  Die eerste boek wat van die drukkery af gedruk was was die Gutenberg Bybel. Skielik was mense nie meer afhanklik van die kerklikes om vir hulle te sê wat God se wil was nie, hulle kon dit nou self lees en self interpreteer. Daar is ook ander boeke en pamflette van Gutenberg se drukkery af gedruk wat gelei tot vrye denke en outonomie van die gewone mens. Die reformasie en die ontploffing van vrye denke vir die gewone man op straat het hieruit voortgevloei. Dit het gely tot die ondergang van die adellikes en die grondbaronne wat Europa oorheers het.

 Op 28 Feb 1953 het twee Britse wetenskaplikes by name Francis Crick en James Watson navorsing begin doen oor die manier wat lewende wesens reproduseer. In hulle navorsing het hulle die struktuur van DNA ontdek en so antwoorde gevind op die vraag van lewe en hoe om dit te verstaan. Sedertdien is duisende misdade as gevolg van die uitvinding opgelos, beter diere en plante is geteel, onder andere gewasse wat die toestande in droogtgeteisterde lande kan hanteer.  Die studie van lewe sou na hierdie uitvindsel nooit weer dieselfde wees nie.

 Die Irannese revolusie in 1978 was die akkumulasie van demonstrasies wat teen die Shah van Iran gerig was dit het oorgeloop in burgerlike weerstand wat tot ‘n hoogtepunt geloop het in Januarie 1978. Die Destydse Shah van Iran het in ballingskap gegaan in Januarie 1979 en Ajatollah Khomeini het teruggekom na Iran om dit ‘n Islamitiese republiek te maak in April 1979. Dit ‘n Islamitiese radikalisme ingelei wat Islamitiese organisasies soos Hesbollah en Al Queda tot gevolg gehad het. – Ek dink nie ons het al die einde van die revolusie gesien nie.

 Op die 6e Augustus 1991 het ‘n briljante Oxford-student met die naam van Berners- Lee ‘n manier uitgevind om die wêreld met mekaar te verbind deur middel van ‘n wereldwye rekenaar web. Dit wat ons vandag die Internet noem. Hy het kommunikasie globaal en plaaslike onherroeplik verander. Niemand sou ooit hierna meer onbereikbaar wees nie. inligting en kennis sou teen die spoed van Elektrisiteit die wêreld vol gestuur kon word. Die Groot wye wêreld het skielik ‘n dorpie geword waar ons almal met mekaar kon praat en inligting met mekaar kon deel. Niks was meer ver nie. Berners- Lee het nie een sent uit die uitvindsel van hom gemaak nie.  

 In die gedeelte wat ons vandag gelees het skryf Paulus oor nog so ‘n groot waterskeidingsgebeure, wat die wêreld onherroeplik verander het. Paulus noem dit ‘n verskyning. – ‘n Epifanie. Vir eeue het mense gewonder wie en wat God is. Hulle het oor hom gepraat en van hom geskryf hulle kon afleidings maak van die manier wat God in die geskiedenis met ander mense gewerk het. Maar grotendeels het mense God leer ken op grond van ander mense se verhouding met God. Hulle moes deur middel van priesters en profete met God kommunikeer. Maar toe kom daar `n  groot en onherroeplike dag wat die genade van God aan die mensdom verskyn. As jy dit so wil stel was dit die dag wat God se hart vir die mensdom hande en voete en ‘n gesig gekry het. Die genade van God het mens geword en hier op aarde kom woon, sodat hulle dit kon sien en in 'n persoonlike verhouding met Hom kon tree. Val al die gebeure wat ons hier van gehoor het en selfs die wat ons nog nie oor gesels het nie is hierdie gebeure, toe God se genade in menslike vorm aan die mens verskyn het, die een grootste mees ingrypende gebeure in die geskiedenis van die mensdom.

 Wat maak hierdie verskyning van God so groot so ingrypend mag jy vra?   Dit was die dag wat die mensdom se een enkele grootste probleem naamlik sonde, aangespreek is. God het nie die mens as 'n mislukking geskep nie. - dit was nie God se plan dat die mens soos 'n misdadiger moet lewe nie. Dit was nie God se plan dat die mens met daardie daaglikse ervaring van mislukking moes lewe nie. Dis nie hoe God hom gemaak het nie. Dit is sonde wat van die mens 'n mislukking gemaak het, `n  slaaf in plaas van 'n koning. En Christus, die epifanie van God se genade, het die nagevolge van die mens se sonde van hom kom wegneem.  Hy het hom self vrywillig gegee sodat volgens :14 van  Tim 2  drie dinge in ons lewens kan gebeur: in die eerste plek het hy ons van ons ongeregtigheid kom vry maak, daardie oortreding wat van ons misdadigers gemaak het, het hy kom wegneem. Hy het ons vry gemaak! Tweedens het hy ons kom skoon was van die smet en die gemors van die sonde – met ander woorde het hy ons kom reinig. En in die derde plek het Hy ons in 'n verhouding met God kom stel. Ons wat ver van God was, nobody's met geen manier om by God uit te kom nie, van ons het hy God se volk kom maak wat God nie uit vrees of uit dwang dien nie maar omdat ons lus is. En dit graag vir ons Vader wil doen. (Tit 2:14)

 Maar dit is nie al nagevolg van die groot verskyning van God se genade nie. :12 sê God se genade wat vir ons verlossing bring het aan alle mense verskyn.... om hulle op te voed. Παιδεύω  to train up a child, that is, educate, or (by implication) discipline (by punishment): - chasten (-ise), instruct, lern, teach. Met ander woorde: gedragsverandering. Die genade van God het met een uitsluitlike doel aan mense verskyn om hulle manier van doen te verander! – God se genade in Jesus Christus het nie aan die mensdom verskyn om vir my en jou iets te gee om tussen half tien en half elf op ‘n Sondag te doen nie! Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom sodat daar godsdiens op die aarde kan wees nie!  – God se gendade het hande en voete gekry,  sodat ons lewens kan verander! 

As jou godsdiens jou nie verander nie, moet jy jou godsdiens verander! 

Paulus sê dat die genade van God aan alle mense verskyn het om vier dinge in ons lewens te verander:

  • Om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar 

  • Om selfbeheers te wees 

  • Om opreg te wees 

  • Om heilig te lewe   

Om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar. Om iets te laat vaar beteken dat jy daarmee ophou, dat jy jou rug daarop draai. Dat jy iets anders in die plek daarvan stel. As jy iets laat vaar laat jy dit los om iets ander op te neem nie waar nie? Paulus sê, die doel van die  verskyning van God se genade op hierdie aarde, was dat jy die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede sou laat vaar om te kies vir ‘n lewe saam met God. – Wat vra jy vir my was fout met die ou manier van lewe? Dit was goddeloos. Dit was God-loos. Jy het jou lewe beplan, besluite geneem, keuses gemaak, tyd en geld en energie spandeer sonder om God in ag te neem. - Jy het gelewe of daar nie `n God bestaan nie want jy was God van jou lewe. Alle besluite wat jy geneem het het jy geneem om jouself te verhef, om jou self te dien en om jouself te geniet. Dit het alles oor jouself gegaan.  Maar toe het die verskyning van die genade van God ook in jou lewe plaasgevind, en dit het gebeur om jou lewe te verander. Ons praat hier van `n bekering. Jy laat vaar jou eie koningskap en maak God deur sy seun Jesus Christus die koning van jou lewe.

Het jou godsdiens jou al verander? - dan is dit tyd dat jy jou godsdiens verander. 

Die genade van God het ook op hierdie aarde verskyn om jou selfbeheersing te gee. Tot hier toe was iets of iemand anders in beheer. Dit was of jou ego of jou vlees of sommer die Satan homself wat in beheer van jou lewe was. As jy kwaad was het jy jou poppe uit die pram gegooi sonder om in ag te neem wie daardeur geraak word. As iemand jou te na gekom het het jy vergelding toegepas tot op die hoogste vlak. Wie bebloed daar uitgekom het was nie jou saak nie net so lank jy die satisfaksie gehad het dat jy hom/haar teruggekry het. As jy lus was om jou vleeslike begeertes te bevredig het jy dit gedoen ongeag van die nagevolge. Want jy was lus, sien! Maar toe sê Paulus, het daar 'n epifanie plaasgevind. Die genade van God het ook in jou lewe verskyn en jou in beheer van jouself kom plaas. Hierdie verskyning van God se genade in jou lewe was so groot dat jy nou die vermoë het om tweemaal te dink voor jy iets sê. Dit gee jou die vermoë om eers te dink voor jy iemand seermaak. Dit gee jou brieke dat jy nie net jou vleeslike begeerlikhede soos 'n dier loop en bevredig nie want die verskyning van God se genade het jou die vermoë gegee om met selfbeheersing op te tree.  

Het jou verhouding met God jou selfbeheersing gegee? Nee ek gaan jou nie vra nie, dit sou dom wees. Ek gaan die msne vra wat elke dag saam met jou werk, saam met jou speel saam met jou bly, wat sou hulle vir my sê? Sal hulle daarvan getuig hoe die verskyning van God se genade jou lewe verander het?  - Dan is dit tyd dat jy jou verhouding met God verander.  

Opregtheid. Die verskyning van God se genade het gekom sodat jy oprek kan begin lewe. Die woord opregtheid kom van die Griekse woord δικαίως wat in die OAV as regverdig vertaal word. Dit beteken: om reg op te tree in alle omstandighede. Om nie kompromieë te maak nie. Om nie kortpaaie te soek nie maar altyd in die middel van die pad te bly met elke besluit wat jy maak. Om altyd in alle opsigte bo verdenking te bly. Dit beteken dat jy wanneer jy in 'n transaksie met 'n ander ou is, jy eerder skade ly as wat jy oneerlik optree. Dit beteken dat wanneer die geleentheid hom voordoen om ontrou te wees aan jou huwelik, jy eerder jou statuur verloor en soos 'n hond stert tussen die bene weghardloop as wat jy hier die heilig band verbreek. Dit beteken dat mense jou blindelings kan vertrou omdat jy die naam het dat jy altyd reg optree. God se genade het in jou lewe verskyn om jou op te voed om altyd in alle gevalle reg op te tree.

As jou godsdiens nie jou manier van optree verander nie het dit tyd geword dat jy jou godsdiens verander.

Godsvrug word in baie gevalle vertaal met heiligheid. - Om heilig te lewe in hierdie wêreld. - As jy aan heiligheid dink moet jy nie dink aan iemand wat stadig en statig met 'n lendedoek aan deur die lewe gaan nie – dis nie wat heilig beteken nie. Heiligheid beteken om iets van God se teenwoordigheid in jou lewenswyse te weerspieël. Om God se eienskappe te begin vertoon. As jy sê dat God deur sy Gees in jou woon behoort jy mos iets van sy Karakter te vertoon nie waar nie? Kom ek vra dit vir jou op `n  ander manier: as mense na jou kyk, sien hulle enigiets van God in jou? - is jou leefstyl aantreklik vir mense, bring dit hulle na God toe? Paulus sê dat die genade van God op hierdie aarde verskyn het sodat iets van God in jou sigbaar kan word. Mense moet God se vingerafdruk in jou lewe kan sien!

Waar? waar wou God 'n verskil maak met die verskyning van sy genade? Die antwoord is baie duidelik in :12  “in die teenswoordige wêreld” God se genade het in hierdie wêreld verskyn want God wil `n  verskil in hierdie wêreld maak. Christus het nie gekom om vir ons pie in the sky te gee the day we die nie!. - God was nie besig met toekomsgesange toe Hy Jesus aarde toe gestuur het nie! God se fokus met die verskyning van sy genade was om hierdie wêreld te verander! Om 'n verskil in 2012 te maak! Ek Hoe werk God se plan om hierdie wêreld te verander? God se genade het in een aangrypende moment aan die mensdom verskyn. Dit was die grootste moment wat die mensdom nog sou beleef. En God se plan was dat die mensdom so deur daardie moment aangegryp sal word dat hulle lewens sal verander. God se plan is dat die inpak van die verskyning so groot sal wees dat gelowiges die wêreldse manier van lewe sal laat vaar, dat hulle selfbeheers sal begin optree en dat hulle opreg sal word in hulle lewenswyse. dit was God se plan dat die verskyning van sy genade mense sou motifeer om heilig tussen die mense van die wêreld te begin lewe, en so sou God deur sy mense  hierdie wêreld verander.  

Die groot vraag is: het die epifanie van die genade van God jou al verander? Het dit van jou 'n nuwe mens gemaak? En is jy deur jou optrede teenoor ander mense besig om ook die verskyning van God se genade in hulle harte te laat gebeur?  - of moet die verskyning van God se genade nog in jou lewe plaasvind? Moet jy nog verander?

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort