Skatte vir ewig

Lukas 16:1-13

Ek wil jou vandag voorstel aan een van die grootste skelms wat jy in die Bybel sal raakloop, en dit nogal in 'n gelykenis van die Here Jesus.

Hierdie is 'n storie oor die mense van hierdie wêreld. 'n Tydlose storie wat op enige plek in enige tyd inpas. Dit gaan oor `n finansiële bestuurder. 'n Baie streetwise bestuurder wat sy lewe daarop gebou het om flink en op sy voete te kan dink. - Dit is nie baie moeilik om te sien wat hierdie ou motiveer nie. Hy doen dinge tot sy eie voordeel. - as die dinge nie vir hom reg uitloop nie dan sorg hy dat dit dinge gebeur soos hy dit wil hê . Ons sou hom sekerlik 'n “wheeler en dealer” genoem het in vandag se lewe.

Dan vertel die Here Jesus van 'n donker dag in die ou se lewe. - Soos dit maar gaan in sulke ouens se lewe, het dit uiteindelik by die ryk man rugbaar geword dat sy bestuurder nie so heeltemal eerlik te werk gegaan het met sy besittings nie, en die ryk man besluit om 'n oudit te doen op sy boeke. Is dit nie interessant nie, dat niks verander het nie. - die dinge is vandag presies net soos dit in daardie dae was.

Die oneerlike bestuurder neem toe sy eie posisie in oënskou en kom toe tot 'n paar konklusies. In die eerste plek dat hy in sy kanon in is! Sy werkgewer het sy skelmstreke uitgevind en hy gaan hom afdank. Hy weet dat hy sonder werk gaan sit as die oudit afgehandel is. - Dit lyk darem asof die ou se gekonkel nie so erg was dat hy daarvoor tronk toe sou moes gaan nie, maar sy werk sal hy beslis verloor. Hy besef ook dat hy nie kans sien om tuinwerk te gaan doen nie en hy sien nie kans om te gaan bedel nie.

Dis toe dat hy met 'n plan vorendag kom. (onthou dat ons hier te doen het met 'n ou wat kan wheel en deal!) - Hy begin om 'n bietjie vooruit te dink! - Hy is op die oomblik in 'n posisie van mag, en hy besluit om sy huidige posisie te gebruik tot sy voordeel in die toekoms, dat dit darem nie te sleg met hom gaan nadat sy baas hom afgedank het nie. - As hy dan nou uit sy baas se guns verval het, gaan hy ten minste die guns wen van die ouens wat vir sy baas geld skuld!

Met die oog op die dag wat hy nie meer in sy baas se diens is nie, doen hy sy baas se skuldenaars 'n groot guns aan! - Hy skryf 'n deel van hulle skuld af sodat hulle sy baas nou minder skuld as wat hulle oorspronklik geskuld het. Dit doen hy om sy baas se skuldenaars se guns te wen!

Die volgende deel van die storie gaan jy nie glo nie! - Maar toe sy baas hoor van sy skelmstreek, en toe sy baas mooi gaan dink wat dit was wat hierdie ou in die mou gevoer het, toe kyk die baas met nuwe oë na hierdie ou en besef dat hy nie onder 'n kalkoen uitgebroei is nie. - Onthou nou dat die baas ook nie juis 'n morele reus was nie. Hy het maar 'n paar skemstreke van sy eie gehad, en hy besluit daar en dan dat hy nie van so 'n ou kan ontslae raak nie. Nadat hierdie ou so met sy skuldeisers te werk gegaan het hou al die mense van die dorp ewe skielik van hom! Behalwe dit, gaan hy hierdie ou beslis nodig kry as hy weer sy belastingopgawe moet invul, en hy besluit om hom nie af te dank nie.

En die Here Jesus se konklusie van hierdie storie? - Jesus sê: Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig.

Kom ons maak net gou 'n paar punte vas dat jy nie die gelykenis verkeerd verstaan nie. Die Here Jesus stel nie die skelm baas of die skelm bestuurder as voorbeelde wat ons moet navolg nie. Ons moet nie die skelm bestuurder se skelm boekhouding as 'n voorbeeld neem nie. Jesus wil vir ons 'n ander beginsel uit die verhaal leer. Tweedens gebeur dit meer as dikwels dat die baas-karakter in die gelykenis vir God verteenwoordig. - dit is nie so in die gelykenis nie. - God speel geen rol in die gelykenis nie. - Jesus neem eenvoudig `n voorbeeld uit die alledaagse lewe wat in enige plek in enige eeu kon afspeel. Dalk die belangrikste ding wat jy in ag moet neem as jy hierdie gelykenis lees is die feit dat dit in die gelykenis gaan oor die verband tussen besittings en die ewigheid. - Hierdie gelykenis gaan oor ons besittings in hulle verhouding tot die ewigheid.

Die Here Jesus gee self vir ons Vier belangrike konklusies aan die einde van sy verhaal:

Jesus sê, die die een les wat ons by hierdie skelm bestuurder kan leer is die feit dat hierdie ou met sy een oog op die toekoms lewe! Hy is wel hier en nou besig met die dinge wat daar nou in sy hande is, maar hy vergeet nooit dat hy ook voorsiening moet maak vir eendag nie. - Toe hy in die moeilikheid is, toe dink hy gou hoe kan hy die konneksies wat hy het as die ryk ou se geldbestuurder inspan om vir hom die toekoms beter te laat loop! - Hy lewe met 'n duidelike toekomsvisie!

Wat Jesus by jou en my wil tuisbring met hierdie treffende gelykenis, is dat ek en jy nooit uit die oog moet verloor dat die sewentig tagtig jaar wat ek en jy hier op die aarde spandeer nie dít is nie! - Dis nie waaroor dit gaan nie! Hierdie is maar net die toetslopie – hierdie is maar net die die kwalifiserende ronte! Die res van die lewe begin wanneer hierdie een tot 'n einde kom, dis die ware lewe! Dis die een wat vir ewig sal wees. Jy kan die kwalifiserende rondte misloop sonder enige groot skade, maar as jy die ewige lewe misloop, dan het jy groot skade, want dan loop jy alles mis!

Weet jy wat dink ek is fout met ons Christene? - ons lees en praat en sing oor die ewige lewe, maar ons neem nie die ewige lewe ernstig genoeg op nie! Ons sou anders gelewe het as ons ernstiger was oor die ewige lewe! etrus het byvoorbeeld die ewige lewe as 'n "lewende hoop" gesien. 'n Erfenis wat nie kan opraak nie, wat nie kan klaarkry nie, wat niemand van jou kan wegnem nie, iet wat vir jou vir ewig tot voordeel sa strek: 1Petrus 1:3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop :4 op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word.

Die tweede beginsel wat Jesus wil tuisbring vind ons in vers 9: “Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang.

Die Here Jesus sê dat ons die geld en middele wat nou tot ons beskikking is op die regte plekke moet investeer dat dit vir ons ewigheidswaarde het. Sodat wanneer ons dan eendag hierdie lewe verlaat om na die volgende lewe oor te gaan, ons ons nog steeds die voordeel van ons huidige besittings kan geniet!

Wat doen jy hier en nou met jou geld wat vir jou tot voordeel sal strek in die ewige lewe?” God gee vir ons hier so veel beleggingsgeleenthede op hierdie aarde waar ons ons geld in die ewigheid kan investeer. Wanneer jy geld gee om sendingwerk te finansier, is jy besig om te belê in die ewigheid. Die mense wat deur daardie sendingwerk aangeraak is wat deur jou gefinansier is, staan as getuies van jou gehoorsaamheid en getrouheid op hierdie aarde. Wanneer jy geld gee om mense wat arm is of behoeftig is of nood het in hulle nood by te staan en jou vrygewigheid dra daartoe by dat iemand die genade van God ontdek en Christus as sy Verlosser aanvaar. Dan staan daardie persoon as 'n ewige krediet op jou bankstaat.

Hierdie gedagte word bevestig in 1 Tim 6:17-19 Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. :18 Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. :19 So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry.

Die derde les wat Jesus met die gelykens wil tuisbring vind ons in vers 11: “As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? 12: As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit?”

Ek dink dis 'n goeie beginsel om na te volg as ons ons kinders grootmaak: - As jy nie betroubaar is in die versorging van jou fiets nie, waarom moet jou ouers vir jou 'n motorfiets koop? En as jy nie mooi na jou motorfiets kyk nie kan en geen goeie rede sien waarom jy 'n motor moet kry nie. - as jy nie vir jou fiets sorg nie sal jy ook nie eendag vir jou motor sorg nie.

Geld en besittings is die betaalmiddele van hierdie wêreld en God het ons aangestel om dit namens hom te bestuur terwyl ons in hierdie wêreld is, maar Geld en besittings is sekerlik die grootste en belangrikste karaktertoets waarmee jy te doen kan kry. Os het sekerlk almal al die storie gehoor van 'n ou wat eintlik 'n bietjie arm grootgeword het. Hy was 'n aangename vriendelike ou met wie almal oor die weg kon kom. Maar toe een dag word die ou ryk. Later het hy meer as wat hy in der ewigheid sal kan opgebruik, en wat gebeur? - Sy karakter verander. Hy word 'n onaanvaarbare monster! Iemand met wie niemand oor die weg kan kom nie. Hy raak ontslae van sy vrou wat in die moeilike jare deur dik en dun by hom gestaan het. En van daar af werk hy met mense asof hulle gebruiksartikels is. En so druip hy 'n belangrike karaktertoets!

Jesus sê as jy wil sien met watter soort mens jy toe doen het, kyk dan hoe hanteer hy sy geld. As iemand onbetroubaar is in die klein dingetjies sal hy onbetroubaar wees in die groter goed. As hy onbetroubaar is in die manier wat hy sy geldsake hanteer, sal hy ook onbetroubaar wees met geestelike sake.

As jy hierdie konsep moeilik vind om te sluk, kyk net hoe bevestig die res van die Skrif dit. 'n Ouderling byvoorbeeld se geestelike betroubaarheid word gemeet in die manier wat hy met geld werk. Paulus stel dit aan Jong Timoteus dat hy nie ouderlinge mag aanstel wat die naam het dat hulle geldgierig is nie. - (1Tim 3:3) Waarom nie? Want God staan nie heel eerste in iemand se lewe wat geldgierigheid vertoon nie. Paulus sê in 1Tim 3:8 vir Timoteus dat hy nie diakens moet aanstel wat op oneerlike manier geld maak nie! Want as hy nie betroubaar is in sy geldsake nie, dan sal hy ook nie betroubaar wees in die gemeente nie. Petrus sê dat jy 'n valse leraar kan uitken op twee maniere: aan sy moreel etiese lewe, en aan die manier wat hy met sy geld werk. (2Pet 2:14) Die manier wat jy met jou geld werk, is 'n barometer van jou geestelike lewe.

Die vierde beginsel wat die Here Jesus wil tuisbring vind ons in vers 13: Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

Interessant genoeg dat die Here Jesus geld hier nie by naam noem nie, maar daarna verwys as “Mammon”. - Mammon beteken eenvoudig: “Here van die onregverdiges” - met ander woorde sê Jesus dat geld, die god is van mense wat hulle nie onomwonde aan God verbind het nie. Hoe sal ons 'n god definieer? - 'n god is die een wat voorsien. Hy is die een wat jy vertrou, hy is die een na wie jy jou oë opslaan as jy in die nood is. - Hoeveel mense se lewens kan jy geld insit by elkeen van hierdie scenario's? As jy in al daardie gevalle na jou inkomste en jou geld en jou besittings kyk vir sekuriteit, het ek vir jou nuus, dan het jy die mammon ontmoet wat jy dien.

Die klem in die Here Jesus se stelling is die woord “énjy kan nie God én Mammon dien nie. - Ek en jy moet besef dat geld en besittings die ander bron van sekuriteit, die ander god verteenwoordig. Ons mag geld gebruik en bestuur, maar ons mag dit nooit vereer of dien nie. Ons mag dit nooit liefkry of dit ons bron van sekuriteit maak nie – dan gaan dit in die plek van God staan.

As jy lewe en werk met die uitsluitlike doel om geld bymekaar te maak sodat jy goeters kan koop. As jou gedagtes dag vir dag besig is daarmee om te vra: “hoe kan ek meer maak, hoe kan ek my geld vermeerder, hoe kan my geld harder vir my werk?” dan is jy besig om Mammon te dien. As jy God heel eerste in jou lewe stel dan sal geld slegs 'n instrument word waarmee jy die Here dien. Jy sal jou geld aanwend om jou basiese behoeftes te bevredig, maar jou hand sal nie toe wees om ander daarmee te bedien nie.

God gee nie vir ons geld tot ons voordeel nie. Hy gee vir ons geld as 'n barometer vir ons geestelike lewens. Hy gee vir ons geld om ons getrouheid te meet in die mate wat ons dit vir Hom bestuur. Hy gee vir ons geld dat ons die harte van die armes en die swakkes daarmee kan oopmaak vir die boodskap van die evangelie. God vertrou geld en besittings aan ons toe sodat ons hom daarmee kan dien en sy naam daarmee kan verheerlik.

Wat is die slotsom van hierdie gelykenis van die Here Jesus? - Ons is op pad na 'n tyd en plek toe waar geld nie meer saak sal maak nie. Ons moet ons geld en besittings vandag op so 'n manier bestuur dat dit vir ons tot voordeel sal wees op daardie dag. Daardie dag is ook die dag wat ons voor die regterstoel van God sal staan en rekenskap sal moet gee van wat God aan ons toevertrou het. En weet jy wat gaan op daardie dag die deurslag gee in jou saak voor die Here? - dit gaan daardie mense wees wat namens jou sal praat. - Hulle wat op daardie dag sal sê: Mat 25:35 want ek was honger, en hy het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en hy het My iets gegee om te drink; Ek was 'n vreemdeling, en hy het My gehuisves; :36 Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en hy het My verpleeg; in die tronk, en hy het My besoek.’

God sê: “Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.” Mat25:40

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort