Praat die waarheid!

Matteus 5:33-37; Jeremia 9:1-9

Jou vrou stap in die kamer in waar jy sit en TV kyk. Sy het 'n nuwe rok aan. Sy draai so in die rondte voor jou en dan vra sy: “laat die rok my vet lyk?” (en die rok laat haar vet lyk) Wat gaan jou antwoord wees? - Gaan jy ter wille van die vrede vir haar sê: “Nee! Jy lyk soos Tinkerbell met daardie rok aan!” Of gaan jy 'n kil, koue naweek binne deur vir haar te sê: “ja my lief, daardie rok laat jou vet lyk.” - Daar is natuurlik 'n derde opsie; jy kan eenvoudig vir haar vra: “lyk en vir jou dom?” - Sommige vrae het net nie `n regte antwoord nie!

Die ongelukkige waarheid is egter dat om te lieg een van die mees algemene morele probleme van ons samelewing is. 91% van die mense wat onlangs ondervra is het aangedui dat hulle dikwels lieg. 86% tieners het gesê dat hulle dikwels vir hulle ouers lieg. 75% van die wat ondervra is het gesê dat hulle vir hulle vriende lieg. 69% het gesê dat hulle dikwels vir hulle huweliksmaats lieg. 50% mense het gesê dat hulle al hulle werk geskakel het om te sê hulle is siek as hulle nie siek is nie.

'n Onlangse artikel in die USA Today sê dat die gemiddelde mens ten minste 50 witleuentjies op 'n dag vertel. Ons lieg oor ons ouderdom, oor ons inkomste, oor ons werk, oor ons tydspandering. Om te lieg het 'n algemene manier geword om uit 'n moeilike situasie te kom. Ons lieg om onsself te beskerm. Ons lieg om nie iemand anders te na te kom nie. Ons lieg omdat dit ons ouers se manier was en ons maak ook maar so, en so leer ons ons kinders dat dit ok is om te lieg.

Hier is 'n lys van die mees algemene leuens wat jy daagliks hoor. Teken 'n bietjie aan hoeveel van die leuens jy ken, en aan hoeveel van hierdie leuens jy skuldig is. "Ek begin more met my dieet". "Ek het die tjek net gister gepos". "Ek is nie nou beskikbaar nie, maar as jy vir my jou nommer gee sal ek jou dadelik terugskakel". "Een grote pas almal". "Hierdie aanbod is net geldig vir die eerste 100 mense wat inskakel". "Los jou getuigskrif hier, ons sal dit op lêer hou en jou laat weet as daar weer 'n pos oopgaan". "Hierdie gaan my meer seer maak as vir jou". "Kan ek net vyf minute van jou tyd in beslag lê?" "Jou tafel sal binne 'n paar minute gereed wees." Of as die tandarts vir jou sê; "maak oop jou mond dit gaan nie seer wees nie." “Lekker om van jou te hoor! Ek sal jou skakel dan kuier ons 'n bietjie.” Of; hoe hou jy van hierdie een: “ek sal vir jou bid.”

God verlang van sy kinders om ten alle tye die waarheid te praat. Efs 4:25 Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Fil 4:8 Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

Wat is leuens?

Aan die wortel van elke leuen lê valsheid en bedrog. Ons kan 'n leuen as volg definieer; 'n Leuen is 'n valse verklaring wat doelbewus aangebied word as die waarheid met die doel om te bedrieg of te mislei. Luister hoe klink die leuen van die Fariseërs en skrifgeleerdes in Mat 28:12 Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee :13 en gesê: “Julle moet sê: ‘Sy dissipels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het.’ 14 En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie.

Hoor jy hoe broei die een leuen van die Fariseers die ander een uit? - is dit nie tipies van leuens nie. A lie has no legs. It requires other lies to support it. Tell one lie and you are forced to tell others to back it up. Stretching the truth won't make it last any longer. Those that think it permissible to tell white lies soon grow colorblind. Austin O'Malley.

In 'n breër sin kan ons ook sê dat alles wat nie 100% waar is nie maar aangebied word as die waarheid, is 'n leuen. Hier sneuwel jou ou witleuentjie. Om vir iemand te sê: "Ek is amper daar, ek is vyf blokke van jou af", terwyl jy nog nie by die huis gery het nie, is 'n leuen. - En nie eers 'n ou wittetjie nie, dis sommer net `n leuen! Om vir 'n ou te sê ek sal jou alles terugbetaal terwyl jy nie van plan is om dit te doen nie is 'n leuen.

Wanneer jy 'n valse front voorhou, jou voordoen as iemand wat jy nie werklik is nie, is jy besig om te lieg! Ons noem dit: Skynheiligheid en huigelary. Jy hou jou voor as hierdie wonderlike, toegewyde kind van die Here, terwyl jy voor jou siel weet dat alles in jou lewe nie in orde is nie. Beter nog, jy vertoon 'n hoogmoedige houding teenoor jou medegelowiges, terwyl alles nie 100% in jou eie lewe is nie. Wat hierdie tipe leuen besonder hartseer maak is die feit dat jy besig is om vir jou geloofsgemeenskap te lieg, die mense wat jou moet ondersteun op jou geloofspad! Luister net hoe sterk spreek die Here Jesus self sulke mense aan in Mat 23:27: “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid is.” - Verstaan jy waarom iets soos hoogmoed absoluut onaanvaarbaar in 'n geloofsgemeenskap is?

Daar is natuurlik 'n ander soort leuen wat selfs nog meer hartseer is, en dit is wanneer jy vir jouself begin lieg. Kom ons noem dit selfbedrog. Gal 6:3 As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Lees net die volgende versie in Galasiërs 6 en dan kom jy op 'n pragtige verklaring van selfbedrog af: Gal 6:4 Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek: as dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met dié van 'n ander te vergelyk. - Sien jy waar lê die wortel van selfbedrog? - wanneer jy jou met ander mense loop en vergelyk! Paulus sê in 1Kor 10:12b Hulle is dom: hulle meet hulleself aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulleself met hulleself. Ons as gelowiges is nie hier om met mekaar resies te hardloop nie! Ons is medereisigers op dieselfde pad! Hier op die pad na ons ewige bestemming het God maar een standaard, en dit word vervat in sy heilige Woord van waarheid. - voordat jy dus oor die geloofsgemeenskap heen kyk en vir jouself sê ek is ok! Ek is darem nie soos Jan of Sannie of Koos nie. Hou op om jouself te bedrieg en gaan staan arm blind en kaal voor God se heilige standaard in Sy woord!

Daar is nog 'n leuen wat sekerlik die kroon span oor al die ander en dit is wanneer jy vir God begin lieg. - Wanneer doen ons dit. - Wanneer 'n paartjie hier voor die kansel kom staan en 'n doopbelofte aflê en daarna net verdwyn! Wanneer 'n finalejaarskatkisant belydenis van geloof aflê en ons hom of haar net nooit weer sien nie. Wanneer 'n predikant bevestig word en dit nie sy hoogste doel en strewe is om God se werk te doen en Sy Naam hoog te hou nie! Hoeveel beloftes het jy al voor die Here gemaak wat jy nie nagekom het nie. Prediker 5:3 As jy aan God 'n gelofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal. In Psalm 50:16 sê God: “Waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond, :17 jy wat 'n afkeer het van wat Ek jou leer en jou nie steur aan wat Ek sê nie? :21 Moet Ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy dink Ek het soos jy geword! Nee, Ek eis rekenskap van jou, Ek kla jou aan! :22 Julle moet luister na hierdie waarskuwing, julle wat nie met God rekening hou nie, anders verskeur Ek julle sonder dat iemand kan red.

Waarom lieg mense? (Motivering?)

Ek dink een van die grootste redes waarom mense lieg is omdat hulle vrees. Mense lieg uit vrees vir ander mense! Dink maar aan ou Petrus toe Hy die Here Jesus verloën het. Hy het Jesus verloën uit vrees dat die diensmeisie hom sou identifiseer en dat hy dan saam met Jesus vervolg sou word! Ek dink een van die mees algemene redes waarom jy vandag lieg is omdat jy bang is om geïdentifiseer te word. - Jy is bang mense dink jy is onbevoeg, jy kan nie jou werk doen nie. En daarom lieg jy. Jy is bang jou ware self kom na vore, mense kom agter wie jy werklik is, daarom lieg jy. Die slotsom is egter dat jy die hele tyd 'n waarde oordeel moet maak oor wie se opinie van jou nou eintlik die belangrikste een is. En weet jy wat is vir my die hartseerste van alles? - dat dit gewoonlik God se opinie wat die minste gewig dra in jou besluit! - Jy sal eerder God se wil en sy wet oortree, en vir mense lieg. Jy sal eerder jou verhouding met God vertroebel, die heilige Gees bedroef met jou sonde as wat jy voor iemand gaan staan en sê: ek is jammer ek het drooggemaak! En om die cherrie op die koek te sit; mense weet meer as dikwels dat jy besig is om vir hulle te lieg! (weet jy nie wanneer mense vir jou lieg nie?) Jy plaas jouself in `n verloor – verloor situasie. As jy uit die staanspoor besluit het om nie te lieg nie, maar om die waarheid te vertel ten koste van jouself, dan het jy statuur by God en by mense behou. Maar die duiwel oortuig jou dat die leuen 'n beter uitweg is, en jy glo hom!

Ons draf vinnig deur verdere redes waarom mense lieg.

  • Mense lieg om van hulle verantwoordelikhede af weg te kom. Dink maar net hoe Kain vir God gelieg het nadat hy vir Abel doodgeslaan het. ( Gen 4:6-7)
  • Om bewustelik waarhede oor iemand te versprei met die uitsluitlike rede om die ander persoon skade aan te doen is ook 'n vorm van lieg. Onthou Potifar se vrou se leuen oor Josef wat Hom so baie gekos het!( Gen 39:13-20) Dink aan al die leuens wat die Fariseers en skrifgeleerdes gebruik het om Jesus veroordeel te kry.
  • Om een of ander voordeel oor iemand anders te kry. Dink hier aan die leuen van Ananias en Saffira in Handelinge 5 toe hulle gelieg het oor die grond wat hulle verkoop het. Hulle moes die hoogste prys vir hulle sonde betaal.
  • Mense lieg want hulle troos hulleself dat dit vir 'n goeie doel is. Die waarheid is dat die goeie doel gewoonlik tot die leuenaar se voordeel is en nie tot God se eer of die medemens se voordeel nie. Voordat jy 'n leuen vertel en sê dat dit geregverdig is, maak net seker dat God die eer ontvang. As dit nie tot God se eer is nie, was jou leuen sonde en nie die moeite werd nie.

Waarom behoort kinders van die Here nie te lieg nie?

As jy lieg, vertoon jy as kind van God die kenmerkende eienskap van die Satan. Johannes 8:44 sê die volgende van die Satan: “En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen.” wanneer jy dus lieg, is jy nie besig om goddelike eienskap te vertoon nie, maar 'n bose, sataniese eienskap. Jy is besig om soos die Satan op te tree! Gaan luister maar wat sê Petrus vir Ananias en Saffira toe hulle in Hand 5 vir die gemeente lieg: “Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg...?” Iemand wat leuens as lewenswyse aanvaar het kan nie sê dat hy 'n kind van God is nie want hy vertoon geen eienskap van God nie. - Hoe kan jy sê dat God in jou woon terwyl jy die Satan se eienskappe vertoon?

Want God haat leuens! Spreuke 6:16 tot 19 lys sewe dinge wat God haat. En, jy sal my nie glo nie, leuens word twee maal genoem. So wat sê dit vir jou oor God se houding teenoor 'n leuenaar? Ek dink nie jy kan iets op hierdie aarde doen wat God meer haat as ons leuens nie! God word in die Bybel die bron van alle waarheid genoem. - Sy Woord is die waarheid. Jesus was die een wat die waarheid na die aarde gebring het. - God en waarheid loop hand aan hand. God kan nie van waarheid losgemaak word nie. AS jy jouself 'n kind van Gdo niem, behoort jy in waarheid te lewe!

Om te lieg is kenmerkend van die ou mens. Dit is nie 'n kenmerk van die Christen wat in die Gees van God leef nie. Kol 3:9 en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek :10 en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Galasiërs 2:19, 20 sê: ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.” Rom eine 6 sê ek is dood vir die sonde en ek leef nou vir God. Lééf dan nou die lewe van die nuwe mens deur die waarheid die uitstaande kenmerk van jou lewe te maak.

Dit is sonde in God se oë as ons lieg! 1Timoteus 1:9 'n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, dié wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, :10 ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. In God se oë gaan geen sonde ongestraf nie. Miskien is dit hoekom Openbaring 21:8 dit so sterk uitdruk: Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.”

Daar behoort op hierdie stadium geen twyfel in jou hart te bestaan dat God leuens haat nie. Dat leuentaal nie by 'n gelowige pas nie en dat dit sonde in God se oë is nie. - Tog het hierdie sonde so baie slinks deel van ons elke dag se bestaan geword. Almal van ons het net in die afgelope week iewers op een of ander manier die waarheid so verdraai dat dit 'n leuen en sonde in God se oë geword het. Daarom het die Here ons vandag na hierdie erediens gebring sodat ons vandag ons doen en late voor God kan ondersoek. Dat ons voor God en teenoor onsself kan erken dat ons sonde gedoen het. Kom ons bely hierdie sonde voor God. Kom ons maak staat op die versoeningsoffer wat Christus ook vir die sonde gedoen het. Kom ons werp alles in die stryd, kom ons stap hier weg met 'n vaste voorneme om die waarheid en slegs die waarheid te praat in alles wat ons doen.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort