Die sleutel tot finansiële geluk

Filippense 4:10-13

Ons het oor die afgelope paar weke gesels oor geld en diensbaarheid en offervaardigheid voor die Here. - vandag is die laaste dag wat ons tyd aan hierdie onderwerp spandeer. Dit sou vir my onregverdig voel as ons ons jaarlikse reeks oor besittings afsluit sonder dat ons nie ook met mekaar saam gesels het oor die ware sleutel tot finansiële geluk nie.

Filippense 4:11: "want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is." Die Boodskap vertaal dit met: "Die lewe het my al geleer om klaar te kom met wat ek het, maak nie saak wat gebeur nie.

Die sleutel tot finansiële geluk is om te leer om klaar te kom met dit wat God aan jou toevertrou het. Dieselfde gedagte word ook in Hebreërs 13:5 herhaal: "wees tevrede met wat julle het." Leer om klaar te kom met dit wat in jou hand is.

Tevredenheid is nogal ‘n moeilike ding om te kweek in ons samelewing, want tevredenheid op sigself is ‘n vreemde verskynsel . - Die ganse reklamebedryf is gebou op ‘n gevoel van ontevredenheid. - Hoe kry die groot internasionale motorvervaardigers jou so ver om elke nou en dan bloedgeld uit te haal en een van hulle nuwe modelle te koop? - maklik, deur hulle advertensies. Hulle skep by jou `n gevoel van ontevredenheid. - Jou huidige motor doen dit nie meer nie! Hy is simpel! Hy verleen nie meer die nodige status aan jou nie! Jy verdien beter! En jy besluit om ‘n nuwe een te koop.

Het julle BMW se nuwe internasionale reklameveltog gesien? - hulle gebruik die tema van vreugde. - Vreugde is om ‘n BMW te ry! So sê hulle. - sonder ‘n BMW sal jy nooit vreugde smaak nie! - sê hulle. En hoop dat ons almal ons swaarverdiende spaargeldjies sal uithaal en in rye by die BMW winkel sal gaan staan! Net sodat ons vreugde in ons lewe kan kry!

Paulus sê dat hy geleer het om hom in alle omstandighede te behelp. - Tevredenheid is nie iets van vanself kom nie - dit is ‘n vaardigheid wat aangeleer moet word. Dis ‘n bevel van God wat gehoorsaam moet word. Dit is iets wat saam met jou heiligmaking groei. Dis iets wat jy as gelowige moet aanleer soos wat jy nader aan die Here beweeg. - Dit is nie iets wat eie is aan die mense van die wêreld nie, dit is ‘n vrug van die Gees. Dis ‘n vaardigheid wat jy as geesvervulde kind van God moet oefen en aanleer.

Paulus noem in vandag se teks vier dinge wat hom gehelp het om hierdie vaardigheid aan te leer:

1 . Vertroue in die manier wat God voorsien.

In :10 skryf Paulus aan die gemeente in Filippi: "Ek was baie bly in die Here dat julle na so ‘n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie."

Hand 16 gee vir ons die agtergrond: Paulus en Silas het tien jaar vantevore op sy tweede sendingreis na Filippi gegaan daar het ‘n belangrike vrou in die stad met die naam Lidia tot bekering gekom. Sy het haar huis tot Paulus se beskikking gestel en van daar het hulle die gemeente in Filippi gestig. Die gemeente in Filippi het gegroei en pragtig ontwikkel. Paulus en Silas is uiteindelik van daar af verder om die Evangelie verder in Klein Asië te versprei. Uit die staanspoor het die gemeente in Filippi hulle finansiëel ondersteun. Maar toe het die geldelike ondersteuning van die gemeente af opgedroog en moes Paulus self sien kom klaar.

Die feit dat die gemeente opgehou het om vir Paulus te ondersteun het hom egter niks gepla nie. - hy skryf vir hulle: " Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie." - Hy is vol vertroue dat die gemeente hom nie vergeet het nie, hy vertrou dat die geleentheid (kairos) net nie daar was vir die gemeente om hom verder te kon help nie.

Sien jy die punt wat baie duidelik hier na vore kom?- die feit dat die gemeente opgehou het om hom te ondersteun was vir geen enkele oomblik vir hom ‘n bron van kommer nie, - want hy het onwrikbaar bly vertrou in die voorsienigheid van God. - Hy het geweet dat God sal bly voorsien. - Hy het geweet dat God die goeie werk wat hy begin tot die einde toe sal deurvoer. - Hy sê dit trouens vir die gemeente in Fil 1:6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end–uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dis nie my en jou bekommernis hoe nie. God sal dit deurvoer of julle nou bydrae of nie sê Paulus. - Hy vertrou in God se voorsiening.

Die voorsienigheid van God is sy vermoë om alles wat op hierdie aarde gebeur so te laat gebeur dat Sy heilige doel daarmee bereik sal word. - John MacArthur sê dat daar twee maniere is wat God sy heilige wil op aarde laat geskied. - die een is om dit deur ‘n goddelike wonderwerk te doen. Ons het nie verklarings vir ‘n wonderwerk nie - dis hoekom ons dit ‘n wonderwerk noem. Die ander manier wat God gebruik om die wêreld volgens sy heilige plan te laat funksioneer is deur Sy voorsienigheid. - God het die vermoë om miljoene der miljoene sake so te laat saamwerk dat die uiteinde daarvan presies is wat Hy bedoel het dat dit moet wees. Dis hoe hy elke enkele karakter in die Bybel gelei en gestuur het en so is Hy ook besig in jou en my lewens. - Paulus sê: "ek is tevrede met elke enkele stukkie omstandighede wat om my afspeel, want ek weet dit is alles stukkies in die groot legkaart wat eendag vir my God se perfekte wil sal uitbeeld.

Hoe gaan dit met jou geldsake? Bietjie beroerd op die oomblik? Is jy vandag bereid om vir God sê: "Here ek vertrou U volkome, ook met my geldsake, ek weet dat u `n plan het met dit wat tans in my lewe gebeur en ek weet dat u vir my sal bly voorsien in U al wysheid en almag.

2. Om tevrede te wees met min

Die tweede geheim wat Paulus ontdek het in sy pad na tevredenheid vind ons in :11. En 12 ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is;

Paulus sê hy het geleer om klaar te kom in alle omstandighede. - toe die gemeente vir hom bygedra het en hy genoeg gehad het, was dit lekker. Dit was lekker toe daar so `n ou ietsie ekstra vir gemak en sekuriteit was. Maar Paulus het hierdie goed nie as ‘n reg begin aanvaar en sy lewe daarop gevestig nie. - hy het homself dit nie toegeëien en sy speelgoed uit die kot uitgegooi toe dit nie meer daar vir hom was nie. Nee toe die gemeente in Filippi ophou om by te dra tot sy rekening, het Paulus eenvoudig geleer om daar sonder klaar te kom.

Geliefde, wat is God se wil vir jou besittings? 1Tim 6:8 sê: "As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees." God se wil vir jou besittings is dat jy tevrede moet wees. - ja selfs al het jy nie vanmore ‘n BMW om mee rond te ry nie. - selfs al is jou huis nie so groot as wat jy hom graag sou wou hê nie. Ja selfs al is die klere wat jy aan het vanmore al ‘n bietjie oud en verslete. Die Woord van God sê as jy vanmore iets gehad het om te eet, en as jy vandag iets in jou kas gekry het om jou naaktheid mee te bedek dan moet jy tevrede wees.

Ek is van mening dat ons as gelowiges glad te gewoond geraak het aan die leuens van die kommersiële wêreld waarin ons lewe. - Die wêreld sê vir jou as dit wat jy het nie die beste en die blinkste en die nuutste is nie is dit nie goed genoeg nie. Dit is ‘n wêreldse ingesteldheid. 1Joh 2:16 Die wêreldse dinge–alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit–kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. Ons behoort weerstand te bied teen ons gesteldheid op besit soos wat ons weerstand moet bied teen enige ander sonde. Ons moet ophou om te fokus op dit wat ons nie het nie en ons in dankbaarheid begin toespits op dit wat ons wel het. Dit is God se wil vir ons. Julle is nie meer wêreldse mense nie. - julle is losgekoop uit die wêreld deur die kosbare bloed van Jesus Christus en die Gees van God het julle as kinders van God beseël.

3. Om jou nie teen omstandighede blind te staar nie.

Daar is sekerlik niks op hierdie aarde wat ons tevredenheid van ons steel as wanneer ons mislei word deur omstandighede nie. Wat weet ons van Paulus se omstandighede terwyl hy besig is om hierdie brief te skrywe? Blaai gou na die inleiding tot die brief op bls 257. Wat sien jy daar? "Die brief is uit die gevangenis geskryf..." Blaai om na Fil 1:12-14 in :12 sê Paulus: "Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het." - wat het hom oorgekom? - Hy sit in die tronk! Paulus se omstandighede is dat hy op die oomblik terwyl hy hierdie brief skryf in die tronk sit!

Maar daar waar Paulus hom in die tronk bevind is hy nie besig om hom blind te staar na die boeie en die stawe voor die vensters en die koue klipmure nie. - nee! Hy sien alreeds weer God se Voorsienigheid! - hy sê dat dit juis gemaak het dat die hele keiserlike wag nou die Evangelie gehoor het! Hy sê dat sy boeie gemaak het dat die broers, die gelowiges in hulle geloof versterk is, trouens in 4:22 sê Paulus dat daar selfs mense in die huis van die keiser is wat tot bekering gekom het. - Paulus se omstandighede was nie vir hom lekker nie, maar hy kon daar verby kyk, om God se wil en plan daaragter raak te sien!

Jy sit in hierdie kerkgebou vandag en jy bevind jouself in `n finansiële verleentheid. - is jy bereid om te glo dat God uit jou finansiële verknorsing met ‘n wonderbaarlike oplossing na vore kan kom? Is jy bereid om te glo dat jou verleentheid in hierdie more dalk net ‘n geleentheid vir God kan wees, `n geleentheid om jou lewe en ook die lewe van ander mense te verander? Hou dan vandag op om jou blind te staar teen jou omstandighede en gee jou verknorsing aan God in vertroue.

4. Die laaste punt waaruit Paulus tevredenheid aangeleer het is uit die bo-natuurlike krag van God.

13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Paulus het geleer dat of hy nou baie geld in die bank het of min. Of hy nou in die Mount Nelson hotel saam met die regeringsamptenare sit of in die tronk. Of die gemeente in Filippi nou bydra tot sy rekening of nie. Paulus weet dat die sukses van sy lewe, die sukses van sy aardse bediening en sy persoonlike geluk nie in mense se hande is nie, maar by God.

Elkeen van ons moet op een of ander stadium deur moeilikheid gaan. Dit is ‘n feit van die lewe dat jy op hierdie aarde skade en skande, hartseer en pyn, en teenspoed sal moet beleef. Almal moet een of ander tyd. Of jy nou `n gelowige is of ‘n ongelowige hierdie dinge kom oor almal. Maar Paulus sê dat hy as gelowige in staat gestel word om enigiets te oorkom, want hy hoef dit nie in eie krag te doen nie maar deur die krag van God.

Ek sê dat alle mense teenspoed beleef. Die enigste verskil is dat die kinders van God goddelike krag ontvang om daar deur te gaan en dat die arme mense van die wêreld geen ander bron het as net hulle eie krag nie.

Tevredenheid is iets wat aangeleer word. Dit is iets wat `n gelowige ontwikkel. En hoe doen hy dit? Deurdat hy ‘n pad met God loop waarin hy weer en weer ervaar dat God hom nooit in die steek sal laat nie. Beleef jy vandag een of ander vorm van krisis? - Ek glo dat God jou hier sal uitlei. En ek weet dat jou ervaring van God se teenwoordigheid in hierdie krisis jou sal versterk vir ‘n volgende en dalk groter krisis.

My gebed is dat die Here vir jou sal leer om tevrede te wees met wat jy in jou bankrekening het vandag. - dat die Here jou sal leer om tevrede te wees met jou omstandighede. Ek bid dat jy sal ophou om te vrees en te bekommer en dat jy jouself en jou geldsake onvoorwaardelik in God se hande sal plaas.

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort