Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word

Matteus 5:7

Tot hier toe het ons 'n belangrike ding uit ons studie van die saligsprekings geleer. Dit is dat die saligsprekinge van die Here Jesus na twee kante toe sny. In die eerste plek leer ons in die bergrede hoe om deel te word van God se koninkryk. Maar ons leer ook hier wat God van sy kinders verwag! Ons het gesê dat slegs hulle wat werklik honger en dors na God in die koninkryk kan inkom, maar toe sien ons dat iemand wat dan in die koninkryk inkom, 'n verdere honger en dors moet vertoon, naamlik om al hoe nader aan God te lewe al hoe heiliger lewe voor Hom te lewe.

Kom ons pas dieselfde toe op ons huidige studie naamlik barmhartigheid. Het dit nou al by jou pos gevat dat daar net mooi niks is wat jy op hierdie aarde kan doen om God tevrede te stel dat Hy vir jou die ewige lewe in ruil sal gee nie. Jesaja 64:6 sê : “ons beste dade is soos vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind.” - As God nie in liefde na jou toe neerbuig en vir jou barmhartigheid bewys nie, sal jy in der ewigheid nooit die ewige lewe beërwe nie. Maar tog doen God dit! - Hy bied jou die ewige lewe aan, én deur sy Gees oortuig Hy jou om die aanbod te aanvaar. So gee Hy aan jou die ewige lewe. Jy word gered van jou sonde, nie op grond van wat jý gedoen het nie, maar omdat Jesus dit namens jou aan die kruis op Golgota gedoen het.

God se barmhartigheid het jou gered van jou sonde!

Jou verlossing is 100% God se werk. Dit het begin met die uitverkiesing. Efe 1:4 sê nog voordat die wêreld geskep is, (het God) ons in Christus uitverkies. Jesus sterf dus aan die kruis om die uitverkorenes van hulle sonde te verlos. Omdat jy uitverkies is het Jesus vir jou sonde gesterf. Die volgende goeie vraag sou wees; waarom het God nou eintlik vir mý uitverkies? Luister wat sê Romeine 9:11 ... Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep. :14 Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie! :15 Vir Moses het Hy gesê: “Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees, en Ek sal My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.” Romeine 9:16 Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. Jou verlossing is gebore uit God se barmhartigheid.

Toe dit by die uitvoering van die verlossings-transaksie kom is dit nog steeds 'n daad wat deur God se barmhartigheid gedryf word. Hoe sou God die uitverkorenes gered kry sonder om elke reël van regverdigheid in die boek te vernietig? Hy moes 'n plaasvervanger kry. Iemand wat namens ons kon optree. - Amper soos 'n prokureur wat namens jou in die hof verskyn. En dit is Jesus. Luister wat sê Efesiërs 2:4 van ons verlossingsproses: Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. 5 Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Omdat God ryk is in wat? ... barmhartigheid. Het Hy sy Seun gestuur en ons saam met Hom lewend gemaak. Wat was God se motivering by ons verlossing? Barmhartigheid en genade.

Nou dat ons gered is deur Jesus Christus het ons niks meer om voor God te vrees nie. Ons kan dus nou God se troon met vrymoedigheid benader! Op Grond van Christus weet ons dat ons nou niks anders voor God se troon sal ontvang as ... Barmhartigheid en genade. Heb_4:16 Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.

Wie is ons nou? - die Bybel verwys nie meer na ons as heidene nie. Ons is nie meer sondaars in God se oë nie, ons is nie meer verlore nie, - God sien ons vandag as sy volk – sy uitverkore volk. Dit alles op grond van... God se barmhartigheid 1Pe_2:10 Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.

Ons uitverkiesing, ons verlossing, ons posisie voor God staan en val by een ding, - die barmhartigheid van God.

God verwag nou van jou wat soveel barmhartigheid van hom ontvang het – om barmhartigheid aan ander te gaan bewys.

Jy vra vir my hoe wat presies bedoel ek as ek van barmhartigheid praat? Wel daar is geen beter manier om barmhartigheid te verduidelik as deur 'n storie nie. - 'n storie wat uit die Here Jesus se mond kom. Lees saam met my uit Lukas 10:25-37.

Ons kan die verhaal uit baie hoeke benader, maak kom ons benader die verhaal met een enkele vraag: wat beteken dit om barmhartigheid te bewys?

Barmhartigheid is om nie verskonings te soek nie. Waarom het die priester en die Leviet nie gehelp nie? - Hulle het verskonings gehad. As ons vanmore die ou twee hier voor die kansel gehad het en vir hulle gevra het waarom hulle nie gehelp het nie, sou hulle sekerlik dieselfde oortuigende verskoning gehad het: “Ons was op pad om tempeldiens te gaan doen en toe kry ons hierdie ou langs die pad. Ons het nie geweet of hy dood is en of hy lewe nie. En daar is 'n voorskrif in Levitikus wat sê dat 'n priester of 'n leviet nie tempeldiens mag doen as hulle onrein is nie, en om aan 'n lyk te vat maak 'n mens onrein. As die ou dood was en ons aan hom geraak het, dan sou ons nie vandag ons belangrike werk by die tempel kon doen nie, en dan was daar mense wat nie vandag kon aanbid nie. Barmhartigheid is om nie verskoning te soek nie, maar om uit te reik na iemand in nood, ongeag.

Barmhartigheid is om die persoon in nood se behoefte hoër te ag as jou eie. Jesus sê in sy storie dat die Samaritaan op reis was. - hy het nie daar rondgedrentel daardie dag omdat hy niks gehad het om te doen nie. - hy was iewers heen op pad! Hy moes by die ander plek uitkom! Maar sy sake en sy bestemming was nie vir hom so belangrik dat hy nie tyd gehad het vir die man wat seergekry het nie. Om ware barmhartigheid te vertoon beteken om minder bekommerd te wees oor jou eie sake en meer om te gee vir ander en hulle pyn.

Om iemand wat seergekry het jammer te kry. Wat sê Jesus se storie, waarom het die Samaritaan gehelp? Want hy het hom jammer gekry. - Ons kan die woord barmhartigheid ook vertaal met medelye. - Die woord beteken presies wat hy sê, om saam met die lydende persoon te ly. Om sy pyn te voel en daadwerklik daarby betrokke te raak! Een van die kommentare sê Barmhartigheid is medelye in aksie!

Om te doen wat jy kan. Die Samaritaan het dadelik by die man gestop, hom versorg met wat hy by hom gehad het. Hy het die bietjie wyn en olie wat hy by hom gehad het gebruik om die ander man se wonde te verbind. - Hierdie is nogal belangrik. God vra nooit vir jou om iets te gee wat jy nie het nie. God vra dat jy 'n naaste vir iemand anders moet wees met dit wat tot jou beskikking is. Wat het jy tot jou beskikking waarmee jy iemand anders kan help? - Jy het tyd. Barmhartigheid is om tyd by iemand te spandeer. Om met medelye te gaan sit en luister. Dikwels kan jy nie die persoon se probleem oplos nie, maar deur bloot by die persoon te gaan sit en met medelye te luister, doen jy reeds wat God van jou verwag. Jy het dalk 'n oop kamer tot so 'n persoon se beskikking vir 'n afsienbare tyd. Jou voertuig staan in die garage en op roes. Jy het kos, klere beskutting, deel dit met daardie persoon wat God oor jou pad gebring het.

Om die ekstra myl te loop. Daar staan duidelik in : 34 dat die samaritaan die man op sy rydier gehelp het en hom na ’n herberg geneem het. Met ander woorde dat hy uit sy pad moes gaan. Hy moes tyd spandeer, hy moes die man op sy rydier help. - die Samaritaan het seker vol bloed geword en vuil geword terwyl hy die ander man gehelp het. - Dit wat ek en jy sommer so in die verbygaan doen wat ons nie iets kos nie, wat nie iets persoonlik van ons vra nie is nie barmhartigheid nie, dit is om jou gewete te sus. Barmhartigheid is om bereid te wees om uit jou pad te gaan om die ander te help.

Barmhartigheid is ook om meer van jouself te gee. Ek dink ons moet dit vir mekaar sê dat Barmhartigheid nie is om vir iemand 'n aalmoesie in die hand te stop nie. Dit doen ons gewoonlik net om ons gewete te sus en om so gou en pynloos moontlik van die persoon ontslae te raak. Die Samaritaan neem die man na 'n herberg. Hy oornag een nag saam met hom. Die volgende more met sy vertrek gee hy vir die herbergier nog geld. En hy belowe om as hy terugkom te vergoed as daar nog onkoste was. - Hoor jy wat hier gebeur? Die samaritaan is nie van plan om gou van die man te vergeet nie. Soos wat hy met sy besigheid voortgaan sal die man in sy gedagtes bly. Op sy terugreis gaan hy weer by die herberg omgaan om te hoor hoe dit gegaan het, en hy is bereid om verdere onkoste te dek as dit daarop neerkom! - Hier die ou het nie van die slagoffer ontslae geraak so gou as moontlik nie! Hy het betrokke geraak. Hy het van homself gegee. Sy krag, sy aandag, sy geld, en hy het die ou in sy gedagtes gehou. - Dit is om ware barmhartigheid te bewys.

'n Laaste eienskap van barmhartigheid is om iemand nie aan sy lot oor te laat nie. Ek vra my so dikwels af wat sou ek gedoen het. - Ek sou tien teen een myself probeer regverdig het deur te sê: - Dit is jou eie skuld ou! - Jy was seker dronk. - Jy het seker die verkeerde vriende gehad. - Jy het aan die verkeerde kant van die pad geloop. Jy het seker nie mooi genoeg gekyk nie. - Hoor jy al die verskonings? Ware barmhartigheid is egter om iemand nie aan sy lot oor te laat nie.

Barmhartigheid is om medelye te vertoon sonder 'n verskuilde motief. Waarom het die Samaritaan gedoen wat hy gedoen het? - Ek kan met geen ander antwoord vorendag kom as dit wat in Lukas 10:33 staan nie: “ ... en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.” Hy was nie gemotiveer deur wat die ou vir hom gaan terug doen nie. Hy was nie gemotiveer deur dit wat daar vir hom in was nie. Hy was nie gemotiveer deur eie voordeel nie. Hy was gemotiveer deur sy innige medelye met die ou wat seergekry het. Jy kan slegs aanspraak daarop maak dat jy barmhartigheid bewys as jy dit sonder verskuilde agendas doen.

Dietrich Bonnhoeffer, die Duitse teoloog wat gedurende die tweede wêreldoorlog in Buchenwald as 'n martelaar gesterf het het geskryf: Compassion is to have an irresistible love for the down-trodden, the sick, the wretched, the wronged, the outcast and all who are tortured with anxiety”

Waarom moet jy barmhartigheid bewys? Jy moet barmhartigheid bewys omdat God onuitspreeklike barmhartigheid aan jou bewys het. - Jesus het vir ons nog 'n waardevolle storie om te vertel in die verband. Blaai saam met my na Matteus 18:23- 35. Die amptenaar in die verhaal skuld die koning miljoene! (:24) Die Here Jesus lê klem in sy verhaal op die feit dat die man in der ewigheid nooit die skuld terugbetaal sal kry nie, al probeer hy ook. - Die koning besluit om binne sy regte op te tree. Hy het die volste reg om totale beslaglegging op die man te doen. - Die man en sy vrou en hulle kinders sou onmiddellik die koning se slawe word. - So sê die wet van die tyd, en so sal dit wees. Hulle, saam met die man se besittings sou onmiddellik verkoop word om die koning se skuld te delg! - Verskriklik nè! - Maar hieraan moes die man gedink het voordat hy bedrog gepleeg het! Dis nie die koning se saak nie!

Die man het uiteindelik geen ander verweer as om voor die koning op die grond neer te val en te smeek nie. - Maar! Luister na die man se pleitroep ‘Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.’ – Hy smeek nie om kwytskelding nie! Want hy het nie gedink die koning sal hom volledig kwytskeld nie. Hy pleit net vir uitstel. - Maar hy lieg! Daar is geen manier dat hy die skuld afbetaal sal kry nie. Sy skuld is te groot. - die man is nog nie klaar met sy bedrog nie! - Hy is steeds besig om beloftes aan die koning te maak wat hy nie kan nakom nie! Maar dan tree die koning se barmhartige hart in werking. - Daar staan duidelik in vers 27 dat die koning hom... jammer gekry het! - Op grond van sy medelye besluit die koning om die man te begenadig en om die skuld af te skryf. - Die man en sy vrou en kinders is vry, - hulle mag gaan, op grond van die koning se barmhartige hart is hy vrygespreek.

Jesus se verhaal gaan verder; Daar staan, toe daardie man buite kom... Met ander woorde was dit op dieselfde dag! 'n paar minute nadat hy vrygespreek is van miljoene rande se skuld, soveel dat hy nie kan betaal nie, loop hy iemand raak wat ... hom net 'n paar rand geskuld het. Niks in vergelyking met wat hy die koning geskuld het nie. Maar tog lees ons dat die ander ou aan die keel gryp en begin wurg, en sê: ‘Betaal wat jy skuld!’

Toe die koning van die petalje te hore kom is die gort gaar! Die koning laat hom haal en sê : “Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?’ Ons lees hoedat die koning dan die ergste ding doen. - hy gee die ou oor om gemartel te word! Totdat die skuld betaal is. - Wat natuurlik nooit sal wees nie, die man se skuld was te groot. - Die man word verdoem tot die dood!

Kry jy die strekking van Jesus se verhaal? - Ek en jy wat burgers is van God se koninkryk moet barmhartigheid vertoon. Ons harte moet sag wees teenoor die mense wat hulleself in moeilike omstandighede bevind. Ons moet barmhartigheid betoon teenoor hulle wat uit eie toedoen vir hulle in so 'n situasie bevind. Ons moet barmhartigheid betoon aan alle mense, of hulle ons vriende is en of hulle ons vyande is. Ons moet barmhartigheid betoon of dit nou vir ons lekker is of nie. Ons moet barmhartigheid betoon of dit ons baie kos of nie. Ons moet barmhartigheid betoon tot op die punt wat dit ons seermaak! - Want God het lankal reeds die grootste moontlike vorm van barmhartigheid aan ons bewys. As ons dan die wonderlikste barmhartigheid uit God se hand ontvang het, hoe kan ons ons rug op ander draai wat ons hulp en bemoediging nodig het?

Is dit nie dan vir jou baie duidelik wat die uiteinde is van die wat barmhartigheid bewys nie. ...aan hulle sal barmhartigheid bewys word. God het barmhartigheid aan ons bewys, daarom moet ons barmhartigheid aan ander bewys. Wanneer ons barmhartigheid aan ander bewys sal ook aan ons barmhartigheid bewys word. Johan Smit maak 'n mooi stelling. Hy sê “maak 'n vuur om jou koue broer warm te maak en jy word self warm.”

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort