Jy is aanspreeklik vir die lyding en dood van Jesus Christus

Goeie Vrydag diens

Ek blaai die ander dag deur `n reisbrosjure van Europa. Daar word inligting gegee oor al die groot stede, verblyf, vervoer, akkommodasie en so voorts. Dis toe dat my oog die advertensie oor Amsterdam vang: "come to Amsterdam, the beautifull City of sins" - Besef jy dat woord "sin" 'n populêre term geword. `n Woord wat jou aandag trek, `n woord wat jy kan inspan in die reklame-wêreld. Ek het so 'n bietjie gaan rondspeel met die term "sin" en sien toe dat jy `n rock groep kry met die naam "sin". Jy kan rekenaar speletjies vir kinders koop met die titel "Sin city". Hulle kan dit selfs aflaai om op hulle selfone te speel. Sin, sonde het iets aantreklik geword, iets wat lekker is, iets wat jy graag sou wou doen.

Die groot vraag is egter: "wat is sonde?" ons leef in `n kultuur waar daar nie regtig meer reg en verkeerd bestaan nie, wat vir die en ou haatspraak is is vir die ander ou 'n bevrydingslied. Wat vir die een ou ontrou in die huwelik is is vir die ander ou poligamie. Wat vir die een ou openbare oproer en geweld is is vir `n ander ou 'n manier om sy sin te kry. En wie is jy om vir my te sê dat dit sonde is. En dan praat ons nie eers van klein goedjies soos om te vloek of om te haat of om oneerlik te wees op jou belastingvorms nie. Daardie goed is nie eers ten sprake wanneer ons oor sonde praat nie.

Die Hebreeus gebruik die woord "gatah" om te verwys na sonde. Die woord kan ook gebruik word om vir `n ou te sê hy het nie die kol raakgeskiet nie - hy het nie sy doel bereik nie - hy het nie uitgekom waar hy hom ten doel gestel het nie. - sê dit vir jou iets van sonde?

Jy moet net onthou dat God nie dinge sommer maar net doen nie. God het nie miljoene sterre in die heelal geplaas net omdat hy kon nie. God het nie die aarde so intrinsiek wonderlik geskep net omdat hy wou nie - daar is `n duidelike doel en plan met elke ding wat God op hierdie aarde maak. Wat is die doel van alles? Jes 43:7 sê: ... elkeen wat na my Naam genoem word, elkeen wat Ek geskep het tot my eer, wat Ek gevorm het, wat Ek gemaak het. Psa 86:9 U het al die nasies gemaak; hulle sal voor U kom buig, Here, en aan u Naam die eer gee, ... Dus is ook ek en jy geskep om aan God se heilige Naam die eer te gee. As God nie bewustelik lof en eer en aanbidding van jou af ontvang nie, as God dit nie geniet omdat jy op hierdie aarde rondloop nie, dan mis jy jou skeppingsdoel en dan doen jy sonde.

Sonde is om die doel van jou skepping te mis. Dit maak van sonde in die kern van sy wese `n daad van mislukking. Vanwee jou eiegeregtigheid, as gevolg van die feit dat jy eerder vir jouself leef as vir God, misluk jy in jou skeppingsdoel. Jy is `n mislukking. Jou sondes is misdade - dade wat mis is, en so verongeluk die mens die bestemming wat God vir Hom in gedagte gehad het. Sonde is ongehoorsaamheid. Ten spyte van die feit dat God moeite gemaak het om Hom aan die mensdom te verbind. Hom aan die mensdom te openbaar en sy wil glashelder aan die mens bekend te maak, het die mens besluit om nie daaraan gehoor te gee nie. Hierdie ongehoorsaamheid het volgens Romeine 5 sekere nagevolge in die mens: die mens is nou as gevolg van sy ongehoorsaamheid `n veroordeelde, hy het vir homself 'n prys losgeslaan deur sy ongehoorsaamheid: - die ewige dood van die hel.

Jou sonde is ook `n daad van liefdeloosheid. Die Bybel sê dat die wat gehoorsaam is aan God se gebooie lief is vir hom. Wat sê dit vir my van jou verhouding met jou lewensmaat as jy nie omgee of jou man of vrou van iets hou nie jy doen dit in alle geval. Wat sê dit van julle verhouding as jy elke dag besig is om dinge te doen wat hy of sy haat? Dit sê eenvoudig vir my dat jy hom of haar nie lief het nie.

Wat se jou ongehoorsaamheid aan God dan van jou verhouding met Hom? Jou sonde is die finale en grootste daad van selfsug. Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar: Ons dien die Here omdat ons wil hê dat dit met ons moet goed gaan. Hoeveel mense is nie bereid om met 'n koue hart deur die rituele van die geloof te gaan, in die hoop dat God hulle sal seën. - en hoe verstaan ons seën? - dat God vir ons sal gee waarvan ons hou en sommer baie daarvan. Sal ek ooit die dag vergeet wat ek by gemeentemense huisbesoek gedoen het en toe ek aan die einde van die huisbesoek vir die gesin vra of daar iets is waarvoor ek vir hulle kan bid, toe sê die man; "ja, dat ons die lotto sal wen." Jy doen sonde omdat dit oor jou gaan en net oor jou en oor niks en niemand anders as net jy nie. Met God en die eer van Sy naam het jy nie `n saak nie.

Jou sonde is ook `n daad van hoogverraad. Uit wie se hand het jy die lewe ontvang? - wie is verantwoordelik vir jou volgende hartklop, jou volgende oogknip? Wie sorg dat daar nie `n haar van jou kop sal afval as dit nie sy wil is nie? - Wie het jou naam op sy handpalm gegraveer dat Hy jou nie vergeet nie? Wie het sy seun tot in die grond toe verneder deur Hom na hierdie aarde toe te stuur sodat jy nie hel toe hoef te gaan nie maar 'n hoop het op die ewige lewe? - en jou reaksie? Jy vat al die dinge waarmee God jou seën, en jy gebruik dit teen Hom.

Ek hoor nou die dag weer die storie van `n jong vrou wat vir sewe jaar lank twee werke gewerk het. Sy het 'n voltydse pos beklee en dan het sy na ure nog tot laat as `n kelnerin gewerk net om haar man te finansier terwyl hy homself as dokter gekwalifiseer het, en binne die eerste jaar nadat hy begin praktiseer het as mediese dokter het hy sy vrou gelos vir sy ontvangsdame wat sewe jaar jonger was as sy. Hoe laat sulke stories jou voel? - wel dit is wat jy met God doen wanneer jy sonde doen. Dit is jou ongeloof wat maak dat jy sonde doen. Jy doen sonde omdat jy Hom nie vertrou nie. Jy glo nie dat hy vir jou sal sorg nie daarom steel jy of jy begeer, of jy dobbel. Jy glo nie dat Hy jou sal beskerm nie daarom vrees jy of haat jy of moor jy. Omdat jy nie glo dat God is wie Hy sê Hy is nie - daarom kroon jy jouself as God, en vergryp jy jou aan God se posisie jy wil dinge hê wat net aan God toekom. Omdat jy God nie vertrou nie, nie glo dat Hy gee wat Hy belowe nie, daarom gaan verbind jy jou aan 'n ander god (met 'n kleinletter) en jy dien hom omdat jy dink jy `n beter transaksie daar gaan uitkry vir jouself.

"Maar nou ja ..." hoor ek jou sê: "ek is ook maar net `n mens" en mense doen sonde dit is wat ons doen. Dit mag waar wees maar besef jy wat die nagevolge van jou sonde is. Sonde is soos domino's wat in `n ry gepak word. - dit is nooit net een domino wat omval nie - sonde sit altyd `n kettingreaksie aan die gang. Met jou sonde besoedel jy jouself. Die profeet Jesaja het gesê: "Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is." Jes 6:5 Psalm 38:6 sê "My wonde stink en sweer, en dít deur my eie dwaasheid." Jou liggaam word beinvloed deur die besoedeling. Waarom dink jy ly ons onder siekte, pyn en skete? - jou verstand en jou gewete is besoedel, dit is waarom jy konstant in beheer daarvan moet bly. Jy kan dit nie vertrou nie. - dit is waarom daar eerder slegte dinge kwaad en haat uit jou hart kom as dit wat goed en mooi is - jy is besoedel.

Sonde is ook verdorwing, - sonde het jou befoeter. Sodat 'n normale mens nie meer normaal is nie- sodat die goeie en die aanvaarbare nie meer die standaard is nie - as jy jou net laat gaan sal daar haat, woede, vernietiging uit jou kom. As jy die goeie te voorskyn wil bring moet jy daarop konsentreer - dit kos harde werk, want jy is befoeter in die kern van jou wese. - Geen mens doen van nature God se wil nie - die mens se natuurlike ingesteldheid is juis om teen God se wil in te gaan want sonde het die mens befoeter. 2 Tim 3:2 Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; 3 hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; 4 hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. - Waarom? Want hulle is deur die sonde befoeter.

Sonde maak `n mens kragteloos. Dit verstrengel jou - besef jy dat God jou geskep het om te heers? En dat jy met sy wederkoms weer sal heers? - jy beskik oor die kapasiteit, jy is daarvoor ontwerp, - maar jy kan nie - want sonde het jou kragteloos gemaak. - dis wat sonde doen. Dit verydel God se perfekte plan. - wat dink jy druk jou vas dat jy nie kan presteer nie - jou selfbeeld? - nee dis die sonde wat jou op jou plek hou sodat jy nie kan vlieg en kan word wat God wil dat jy moet wees nie.

Terwyl ons op die onderwerp van kragteloosheid is: - sonde verslaaf jou, maak van jou wat veronderstel is om vry te wees `n slaaf. - Pred 5:22 Die oortreding van die goddelose agterhaal hom, hy draai hom vas in sy sonde. Selfs die verlostes beleef hierdie verslawing. Daarom Roep Paulus uit: Rom 7:24 Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?

Sonde dompel jou in die ellende. Dit is die sonde in jou lewe wat verantwoordelik is dat daar nie meer vreugde is nie. - sonde haal die doel en die betekenis uit die lewe uit. Vreugde, pret en sorgeloosheid word gesteel deur die sonde wat jou lewe domineer. - gaan kyk maar diep in die oë van `n verslaafde, iemand wat die eindpunt van die pad van sonde bereik het. - daar is vir hom geen kleur meer in die lewe nie - die kleur van die lewe hardloop by hom verby - of terwyl hy in een of ander staat van bedwelming is, of terwyl hy besig is om hom voor te berei om terug te gaan in sy staat van bedwelming. Sy lewe het een groot stryd van vreugdeloosheid geword. Jer 5:25 sê Dit is al die verkeerde goed wat julle doen wat maak dat dit nie met julle goed gaan nie. (Boodskap) Waarom verdwyn die vreugde en blydskap uit jou lewe uit? As gevolg van die skuld gevoelens. Sonde dompel jou in skuldgevoelens en daar hou hy jou vas. Elke nuwe sonde is net 'n nuwe gewig wat jou onder hou sodat jy nie jou kop kan optel nie - en omdat jy nie jou kop opgetel kry nie glo jy naderhand dat jy nie beter kan doen nie en so doen jy weer sonde en dra jy by tot die skuldgevoelens wat jou onder hou. - bose kringloop.

So het ek net een uiteinde tot alles wat vandag gesê is. - sonde bring die dood. - Rom 6:23 sê: Die loon wat die sonde gee, is die dood; - die uiteinde van sonde, alle sonde is die dood. Sonde was die duiwel se grootste wapen om die mens te stroop van alles wat God vir hom in gedagte gehad het. En die mensdom het hierdie aas met hoek, lyn en sinker heel ingesluk. - so het ons die lewe misgeloop en dit vervang met die dood.

Ons het die afgelope sewe weke 'n intensiewe pad met Christus aan die kruis gestap. - ons het sy woorde ondersoek, ons het intensief gekyk na die kruisgebeure. Die onreg wat Hy as die seun van God moes verduur. Die spot, die pyn die vernedering. En dit het ons gebring by die dood van Jesus Christus, hoedat hy sy lewe gegee het, en deur God self verlaat is. Maar waarom al die dinge - waarom het dit alles gebeur? - dit was die enigste, maar enigste manier wat God ons van die sonde en die nagevolge daarvan kon verlos.

Jy, en ek was direk verantwoordelik vir die pyn en lyding wat ons Here Jesus aan die kruis op Golgota moes verduur. Dit was die uiteindelike en grootste nagevolg van ons sonde.

 

As jy met Piet oor die boodskap wil gesels
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort