Om jou broer te vergewe

Matteus 18:23-35
Is daar enigiemand hier in die kerkgebou wat  nog nie deur iemand anders te na gekom is nie? - Iemand wat jou werklike skade aangedoen – pyn veroorsaak, jou verneder of jou sommer maar net kwaad gemaak omdat hulle iets gedoen het waarvan jy nie gehou het nie.

Wat was jou reaksie? Wel die mees algemene reaksie vandag (want onthou, ons is beskaafde mense) is om niks te doen nie. - Ons sê niks nie, ons doen niks nie, maar ons sluit daardie ou uit ons lewens uit. Ons groet hom nie, ons praat nie met hom nie en ons wil niks met hom te doen hê nie. Die tweede reaksie wat ons kan toon is om `n stille guerilla-oorlog teen daardie ou te voer. Ons ondermyn alles wat hy doen, ons staan alles wat hy doen tee en dit is ons grootste dag as daardie ou eendag misluk, want, sien, hy het daarvoor gesoek. Of (en dit doen min van ons regtig) ons sal so `n  ou aggressief aanvat. Ons gaan vertel die ou net mooi presies wat ons van hom dink en dan stap ons daar weg, baie selfvoldaan dat ons hom darem nou reggesien het. Die enigste probleem het al daardie benaderings is dat dit nie versoening tussen mense bring nie. Dit bring nie vrede in my of in die ander ou se lewe nie want dit is nie tot God se eer nie.

Ons praat vandag oor vergifnis - die enigste manier om deur die muur van wrokkigheid te breek en die algemene probleem tot God se eer op te los. Enigste probleem is dat vergifnis die Christelike deug is wat ons die meeste geniet maar die minste toepas. Ons hou daarvan om vergewe te word, maar self, vergewe ons nie maklik nie.Ons teks is Matteus18:21-35

 

Ons teksvers begin met die woorde:”daarna..” Dit beteken eenvoudig dat daar iets gebeur het wat aanleiding gegee het tot hierdie gesprek. Ons vind dit in :15. Hier het die Here Jesus vir sy Dissipels gesê: As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.”

 

Die ding het iets in Petrus se gedagtes aan die gang gesit, want jy sien Petrus se situasie was presies dieselfde as ons s'n. Dis toe dat Petrus die vraag vra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? En dan baie selfvoldaan en skynheilig antwoord Petrus sy eie vraag: Selfs sewe keer?” Petrus probeer so bietjie heilig en piëtisties voor die ander dissipels  Want dit was algemene gebruik onder die fariseërs en Skrifgeleerdes van die dag om te leer dat `n  mens iemand wat teen jou sondig nie meer as drie keer hoef te vergewe nie. Hulle het hulle teorie gebaseer op `n swak interpretasie van Amos 1:3 wat hulle laat dink het dat die Here nie `n  vierde sonde van Damaskus sal vergewe nie. Petrus weet waarheen die Here Jesus op pad is en hy dink dat dit baie mooi en heilig sal wees as hy selfs twee maal soveel soos die fariseërs vergewe en hy voeg enetjie by net om dit 'n mooi vol Bybelse getal te gee.

 

Ek sien in my geestesoog hoedat Jesus na Petrus draai, vir hom al sy aandag gee, vir hom glimlag en sê "Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” Die Here Jesus is nie besig om woordsomme met Petrus te maak nie. Hy sê nie vir Petrus dat hy veronderstel  is om boek te hou van sy vergifnis en dan 490 keer te vergewe nie. Sewe is mos die volmaakte getal in die Bybel 'n getal wat die interaksie tussen God en die mens op aarde weerspieël. Sewe maal sewe maal tien is volmaaktheid vermenigvuldig met volmaaktheid maal tien - dis wat Jesus sê is hoeveel ons moet vergewe. Jesus sê ons moet volledig en onbeperk vergewe. Ons mag nie ophou om te vergewe nie. Jesus sê: “as jy verstaan waarom jy moet vergewe, dan is daar geen grens aan vergifnis nie. Dan is vergifnis onbeperk.

 

Om sy punt te bewys vertel die Here Jesus `n  gelykenis, die verhaal van `n  amptenaar wat die koning miljoene rand geskuld het. - Meer as wat hy ooit in sy lewe kan terugbetaal. Jy mag dalk die vraag wou vra: “maar hoe het die ou dit reggekry om so baie skuld op te hoop?” - Ag jy weet mos hoe werk dit. Hy het volmag gehad oor die koning se geld. Die koning het hom vertrou.  Hy het eers net 'n honderd rand gevat en niemand het agter gekom nie. Toe vat hy 'n duisend rand en steeds het niemand agter gekom nie. En so het dit miljoene geword. Omdat hy so baie geld tot sy beskikking gehad het het hy begin met `n onoordeelkundige buitensporige lewenswyse. Hy het begin lewe asof daar nie `n more is nie, asof daar nie `n dag van terugbetaling is nie. So het hy skuld van miljoene gemaak.

 

Toe die koning sy boeke uiteindelik deurgaan en sien dat hierdie ou hom miljoene skuld, het hy dadelik gesê dat die ou dit moet terugbetaal. Die ander ding van mense wat oordadig lewe is dat hulle alles uitgee wat tot hulle beskikking is, en die ou het nie gehad om terug te betaal nie. Die koning gee toe opdrag dat die ou, sy vrou hulle kinders en al hulle besittings verkoop moet word en dat hulle so moet probeer om die skuld te delg. - Die ou val onmiddellik op sy knieë neer en begin om te soebat: “Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.”

Nou  moet ek vir jou sê as ek die koning was het ek die ou hier summier in sy kanon in gestuur, want nou lieg hy ook nog! Daar is geen manier onder die son dat die ou hierdie soort geld kan terugbetaal nie al werk hy vier en twintig uur per dag, sewe dae per week, dis eenvoudig te veel geld! Hierdie ou speel net vir tyd!

 

Die koning het dit geweet! Die koning het so goed soos ek en jy geweet dat die ou dit nie kan doen nie! Maar die koning het hom jammer gekry en besluit toe om al die skuld af te skryf.  - Dis wat `n  mens ...  genade noem. - Om `n ou jammer te kry al het hy jou groot skade gedoen. Om `n ou jammer te kry al is hy besig om in jou gesig vir jou te sit en lieg! Dis genade!

 

Maar die storie is nog nie klaar nie! - hierdie selfde ou is toe uit buitentoe, `n baie gelukkige man hy het miljoene gesteel en hoef dit nie terug te betaal nie! - Toe hy buite kom, sien hy iemand raak wat hom net `n  paar rand skuld. Jy moet die kontras raaksien tussen die miljoene wat hom vrygeskeld is en die paar rand wat die ander ou hom skuld. Hy daal soos `n roofdier op die arme ou neer en sonder om `n woord te sê, sonder om die saak met die ou te bespreek, gryp hy die arme ou aan die keel en begin wurg!  Ek stel  my voor hoe hy in die ou se gesig vir hom skreeu: ‘Betaal wat jy skuld!’  Toe die ander ou  'n paar woorde so tussen die gewurg deur inkry smeek hy: ‘Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal.’ Klink dit vir jou bekend? Behalwe dat hierdie ou realisties is. - hy sê nie dat hy die ander ou “alles” gaan betaal nie, al wat hy vra is uitstel sodat hy kan begin om terug te betaal.  - En weet jy wat? - laasgenoemde ou was in staat om dit te doen. - Dit was vir hom moontlik om alles terug te betaal want hy het nie so baie geskuld nie. - Hierdie ou het dalk net `n swak finansiële besluit geneem, hy was dalk net tydelik in die moeilikheid, hy het regtig net `n bietjie tyd nodig gehad, want dit was moontlik om die skuld terug te betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Hy wou nie, hy was nie lus nie, het nie so gevoel nie, hy... het nie genade betoon nie.  

 

Die res van die storie ken julle. 31  Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. 32  Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: ‘Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. 33  Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?’   - Moes jy nie ook maar genade betoon het soos ek aan jou betoon het nie? - Dit was mos vir jou baie lekker om goed behandel te word al moes ek skade ly. - Moes jy nie ook maar bereid gewees het om skade te ly en die ander ou te vergewe nie?

 

Omdat jy nie met die ander ou (wat jou veel minder geskuld het) gemaak het soos wat ek met jou gemaak het nie, gaan ek nou met jou maak soos jy verdien. 34  Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. En dit was wanneer? - dit was nooit, want die ou se skuld was eenvoudig te veel. Hy sou hierdie marteling vir ewig moes verduur.

 

Geliefde, kan jy sien dat die gelykenis jou storie vertel.  Dit is jy wat God oneindig baie skuld – meer as wat jy ooit kan betaal! Dit is vir jou wat God die grootste denkbare genade bewys het toe Hy jou skuld afgeskryf het. Dit is vir  jou wat Hy sy seun gegee het as losprys sodat Hy die skuld kan afskryf! En, dit is jy wat ander mense aan die keel gryp en die lewe uit hulle wurg net omdat jy nie bereid is om hom te vergewe nie. - Hierdie is jou storie, as jy nie bereid is om iemand anders te vergewe nie!

 

Jy sê  onmiddellik vir my: “maklik vir jou om te praat! Jy weet nie wat hy my aangedoen het nie! Jy weet nie hoeveel skade ek gely het nie.  Dit gee nie om wat iemand anders aan jou gedoen het nie. Dit maak nie saak hoeveel skade jy moes ly nie. In vergelyking met dit wat jy vir God skuld is dit niks nie! In vergelyking met die lyding wat Jesus mos deurmaak om vir jou sonde te betaal is dit niks nie. - Jy is vergewe, daarom moet jy vergewe!

 

Kan ek jou `n vraag vra: doen jy nog sonde? Of was God se genade in jou lewe so groot dat jy nooit weer sonde gedoen het nie?  - Wat wil jy hê  moet God met daardie sonde doen? - Jy wil eintlik graag hê God moet dit vergewe nie waar nie? - Wel, sê God: 35  So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.” (35)

Ja, jy't my reg gehoor; as jy nie bereid is om jou broer te vergewe nie, dan sal God jou ook nie jou sonde vergewe nie. - Dit klink nie vir jou reg op die oor nie? Dit is seker 'n vergelyking of `n hiperbool of `n ding. Dit kan nie so wees nie.  - luister wat bid jy telkens wanneer jy die “Onse Vader” gebed bid: Mat 6:12  en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; luister wat sê Luk 6:37  Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Jak 2:13  Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie.

 

Ons moet mense vergewe wat teenoor ons oortree het: Hier is sewe redes:

 

1 Dit is skynheilig om nie ander mense te vergewe nie.  Hier staan ons voor mekaar en ons maak of ons die skoonste heiligste mees sondelose mense op aarde is! En dit terwyl ons vuil en besmet voor God staan met ons sonde. - die enigste rede waarom ons hier durf wees vandag is omdat ons staat maak op God se vergifnis! Maar ons is nie bereid om ander te vergewe nie. Romeine2:1 Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou, mens wat ‘n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor ‘n ander ‘n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge.

 

2 Pet 1:9  Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig; nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. As jy iemand anders nie vergewe nie, is jy eenvoudig skynheilig. Want almal het sonde.

 

2 Ons moet ander mense vergewe want God het hulle reeds vergewe.  Elke verkeerde daad teen elke mens is `n  misdaad en misdade is sonde. - Besef jy dat God daardie ou wat teen jou oortree het reeds vergewe het? - Wie is jy dan om iets teen iemand anders te hou as God hom reeds vergewe het? Rom 3:24  maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.

Hulle is reeds deur God vrygespreek, hoe durf jy dit dan nog teen hulle hou?

 

3 Om  nie te vergewe nie, is om jou te vergryp aan God se posisie (jy speel God)  Heb 10:30  Ons weet tog wie Hy is wat gesê het: "Dit is my reg om te straf; Ek sal vergeld;" en verder: "Die Here sal oor sy volk oordeel." Die oomblik wat jy besluit wie jy sal vergewe en wie nie, is die oomblik wat jy begin God speel. God duld dit nie as mense sy eer steel of op sy terrein oortree nie. Wat is die Bybel se groot probleem met moord? “jy mag nie dood slaan nie” - want wanneer jy iemand anders se lewe neem speel jy God. - Om nie iemand anders te vergewe nie is so erg soos moord.

 

4 ons moet ander mense vergewe want dit is `n opdrag van God

Kol 3:13  Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.

Efe 4:32  Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.

 

5 Om nie te vergewe nie is dus `n teken van Hoogmoed. Dit is interessant dat albei die verse wat God se opdrag deurgee soveel klem lê op..  ... Mekaar   - vergewe .... Mekaar  - dit beteken dood eenvoudig dat alle gelowiges op een vlak voor God staan. Almal van ons is vuil bedelaars wat voor God staan en bedel vir genade. As ek dan weier om iemand anders te vergewe, het ek my aangestel tot `n  hoër klas bedelaar wat eitlik beter is as die ander.  

 

6 Ons moet vergewe ter wille van ons eie gelukkige voortbestaan.

Onvergewensgesindheid het die manier om jou van binne af op te vreet.  - As jy nie bereid is om iemand anders te vergewe nie, is dit soos `n ekstra stuk bagasie wat jy op jou rug vasbind vir die res van jou  lewe. AS jy nie bereid is om te vergewe nie is dit soos 'n agressiewe kanker wat jou van binne af opvreet.  Die ander ou het al lankal van sy misdaad teenoor jou vergeet. Om die waarheid te sê  hy het al vergifnis van God ontvang vir die misdaad wat hy jou aangedoen het. Maar solank as wat jy weier om daardie ander persoon te vergewe, so lankbly jy die slagoffer van die daad.

 

7 Jy moet vergewe tot eer van God se Naam  Kom ons wees eerlik teenoor mekaar: dit is moeilik om te vergewe – ek gee toe. Sê jy nie dat God in jou woon nie? As jy dan put uit God se krag wat in jou woon en jy doen die onmoontlike, dan kry God die eer vir jou daad en jy ontvang die genesing.  

 

19  Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: "Dit is my reg om te straf; Ék sal vergeld," sê die Here. 20  As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte." 21  Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

 
Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort