Jesus Leer ons om om te gee

 

Johannes 19:23-47

 

Die gevaar bestaan dat ons die kruisgebeure as `n blote historiese gebeure sal sien. Iets wat lank, lank gelede gebeur het en wat baie verskriklik was. Maar was dit meer verskriklik as die duisende vroue en kinders van ons land wat van hulle plase af gejaag is en in kampe gaan sterf het tydens die Anglo-Boereoorlog? Was dit erger as die wêreldoorloë waarin miljoene mense gesterf het? Of was dit erger toe die vliegtuie op die negende September 2001 in die twee torings vasgevlieg het. Wat maak hierdie gebeure aan die kruis op Golgota soveel anders as al die ander rampe en krisisse wat die wêreld nog getref het?

 

Die blote feit dat die een wat op daardie dag aan die kruis op Golgota gehang het nie maar net `n gewone mens was nie. Die feit dat Hy wat daar aan die kruis gehang het, God Almagtig was wat neergedaal het na die aarde toe, Hom gestroop het van sy krag, mens geword het, om sodoende die mensdom vry te maak van sy skuldlas. Dit behoort vir ons perspektief te bring. Dit behoort vir ons perspektief te bring as ons besef dat God op daardie dag die Satan en sy magte op daardie dag toelaat om die ondenkbare te doen, naamlik om `n aanslag te loods op God en sy gesalfde. Om vir ons nog `n beter perspektief op die ware gebeure aan die kruis te gee draai Johannes ons blik na die voet van die kruis, waar ons twee groepe van vier mense sien.

 

Ons sien vier geharde soldate van die teregstellings-afdeling van die Romeinse leer. - hulle was nie daar vir reg en geregtigheid nie. `n Romeinse soldaat was nie soldaat om te beskerm en te dien nie. Hy was daar vir die geld! En hy was bereid om sy eie lewe en die van ander mense op die spel te plaas daarvoor. Romeinse soldate is nie besonder goed betaal nie - maar almal van hulle het skat ryk uit die oorloë gekom want dit was algemene praktyk dat die soldate vir dae na die veldslag vrye toegang tot die veldslag en die dorpe en stede gehad het wat betrokke was by die geveg. - En daar het hulle hulle betaling gekry hulle het gevat wat hulle wou. - niks was hulle ontsê nie. En hier by die kruis op Golgota gebeur dit weer - die slagoffer, die een aan die kruis se besittings is die soldate se betaling vir die dag se grusame werk. Hulle neem Jesus se sandale, sy onderkleed, sy gordel en sy mantel en elkeen kry sy deel. - toe hulle egter by die bo kleed kom, besef hulle dat iemand besondere eer aan die Here Jesus bewys het want Sy bo-kleed is `n baie kosbare stuk materiaal, in een stuk geweef. Selfs hierdie growwe soldate met geen sin vir waarde nie, besef dat hierdie kleed nie vernietig moet word nie - en die enigste manier wat hulle ken om reg en geregtigheid te laat geskied is om daarvoor te dobbel. Hulle trek lootjies. Hulle speel `n intense dobbelspel, en die wenner sal die eienaar van die kosbare kledingstuk word.

 

Aan die ander kant van die kruis sien ons `n ander groep van vier. Die vier vroue wat altyd by Jesus was. - Maria Magdalena die moeder van Jesus Christus, Maria se suster, haar naam was Salome. Maria die vrou van Kleopas en Maria Magdalena die voormalige prostituut. Oorlewering leer vir ons dat hierdie vroue min of meer oral gegaan het waar Jesus en sy dissipels gegaan het. As jy dalk gewonder het wie die dissipels versorg het gedurende hulle tyd saam met die Here Jesus moet jy nie verder wonder nie. Alhoewel hierdie vroue in die agtergrond gebly het, het hulle gegaan waar Jesus gegaan het. Hulle het elkeen van die Here Jesus se uitsprake gehoor. Maar toe dit by die kruisiging kom, toe is dit die dissipels wat weghardloop en die vroue wat sonder agting vir hulle eie veiligheid aan die voet van die kruis bly staan. Daar was egter een dissipel wat agtergebly het slegs een van die elf. - En sy naam was Johannes.

 

Johannes se liefde vir die Here Jesus dring vir hom so dat hy dit nie oor sy hart kon kry om vir Jesus in die steek te laat nie. As jy deur die evangelie van Johannes lees - want dit gebeur slegs in die Evangelie van Johannes - Dan vind jy dat daar dikwels verwys word na "die dissipel wat die Here Jesus besonder liefgehad het". Maar die evangelie van Johannes gee nooit vir die dissipel `n naam nie want dit was Johannes se manier om na homself te verwys. Die dissipel wat Jesus liefgehad het.

 

Met ander woorde vind jy daar rondom Jesus se kruis slegs vyf mense wat Hom in sy uur van nood ondersteun. Sy moeder drie ander vroue en die apostel Johannes. En dan kyk die Here Jesus af na die groepie dig by sy kruis en sy oë ontmoet die hartseer oë van sy moeder Maria Magdalena. - kan jy vir jou voorstel wat op daardie oomblik tussen hierdie twee mense gesê word sonder woorde ? Maria het sekerlik terug gedink aan die profesie van ou Simeon op die dag wat hulle vir Jesus tempel toe gebring het by sy besnydenis. Simeon het op daardie dag geprofeteer dat `n swaard deur Maria se siel sou gaan ter wille van hierdie eersgeborene van haar. (Luk 2:35)

 

Jesus het dalk in hierdie oomblikke gedink aan die liefdevolle sorg wat hy as mens van hierdie toegewyde vrou ontvang het en daar was diepe dankbaarheid in sy hart. En dan maak die Here Jesus vir die derde keer sy mond oop daar aan die kruis en sê vir haar: "Daar is u seun". En dan draai Jesus se blik na Johannes toe. Goeie ou Johannes, getroue ou Johannes. Tot hier toe het selfs Johannes nie geweet dat dit die Verlosser van die wêreld is wat hier voor hom aan die kruis hang nie. - soos al die ander dissipels het Johannes gedink dat Jesus `n besondere Rabbi was. - maar wat Johannes en Jesus op hierdie oomblik geweet het, was dat Johannes hartstogtelik lief was vir hierdie man, en Jesus baie lief vir Hom. En Jesus sê vir hom: "Daar is jou moeder."

 

Die twee, Maria en Johannes het onmiddelik verstaan wat die Here Jesus bedoel het met hierdie woorde. Dat Hy bedoel het dat Johannes na Maria moet omsien soos sy eie moeder en dat Maria van hier af vorentoe totaal afhanklik sou wees van Johannes. Tot hier toe het ons daar van die kruis af `n woord van vergifnis gehoor: "vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie" - ons het `n woord van redding gehoor: " Vandag sal jy saam met My in die paradys wees." En in die derde kruiswoord van ons Here Jesus hoor ons `n woord van menslike sorg en liefde. "Johannes, jy is die ou met die sagste hart onder al die dissipels. Jy's die enigste een wat by my bly staan het selfs tot aan die kruis. Jy het bewys dat jy betroubaar is. Sal jy asseblief na my moeder omsien tot die dag van haar dood?" Selfs tot op die laaste oomblikke aan die kruis blyk dit duidelik waardeur die Here Jesus gedryf was.

 

Jesus was gedryf deur liefde. - Liefde vir mense - liefde vir sy moeder. Liefde vir hierdie besondere dissipel. Maar ook deur die Liefde vir die sondaars klein en groot van hierdie wêreld. - Hier aan die kruis op Golgota bewys Jesus vir die soveelste keer dat Hy nie na hierdie aarde toe gekom het om te dien en vereer te word nie, maar om 'n oplossing te bring vir hulle wat smart en swaarkry verduur. Terwyl die lewe besig is om stadig uit die Here Jesus te tap is sy aandag gevestig op die behoeftes van die mense daar rondom sy kruis en die mense van hierdie verloregaande wêreld. Selfs daar aan die kruis met sy hande aan die dwarsbalk vasgeslaan, is die Here Jesus steeds besig om standaarde te stel.

 

Jesus wys vir ons dat ons sorg vir die nood van die wêreld by ons eie mense ons eie ouers ons eie familie moet begin. Paulus het gesê dat iemand wat nie na sy eie huisgesin omsien nie slegter is as `n heiden. (1 Tim 5:8) Die derde woord van die Here Jesus aan die kruis bevestig weer wat Moses in die vyfde gebod beveel het naamlik dat ons eer en erkenning moet gee aan ons ouers. Selfs tot aan die einde van hulle lewe. Maar die Here Jesus se woorde leer vir ons dat ons sorg nie daar moet ophou nie. Ons harte moet so uitgaan na alle ander mense wat nood het en hulpbehoewend is. Die Here Jesus se derde woord aan die kruis vra dat ek en jy vanmore die hartseer en eensaamheid en die nood van mense hier rondom ons sal raaksien. Dat ons die mense sal raaksien wat nie niemand het wat na hulle wil omsien nie. Hulle wat vanmore geen ander heenkome het as dalk net `n kil koue ou woonstelletjie met `n TV-stel daarin nie.

 

In die Here Jesus se laaste ure op aarde demonstreer Hy weereens aan ons wat barmhartigheid beteken. - Dat ons ons eie behoeftes op die agtergrond sal skuif sodat ons kan omsien na die swakkes en gekwesdes hier rondom ons wat wees en weerloos agtergelaat word. Maar die Here Jesus lê ook `n nuwe riglyn neer. `n Riglyn vir `n nuwe soort gesin, `n gesin wat nie noodwendig deur bande van gene en bloed aan mekaar gebind word nie maar `n gemeenskap van gelowiges. Waar mense wat nie noodwendig bloedfamilie is nie verbind word aan mekaar as broers en susters - waar Johannes na Maria sal omsien nie omdat sy noodwendig die Here Jesus se moeder was en hy vir Jesus liefgehad het nie, maar dat hy hom oor haar sou ontferm omdat hulle medegelowiges is en so aan mekaar gebind word deur dieselfde Gees wat in hulle woon. -

 

Die Here Jesus stel hier aan die kruis op Golgota die voorbeeld vir ons as geloofsgemeenskap hoe Hy wil hê dat ons moet lewe. Dat ons nie moet fokus op ons eie seer en eie behoeftes en eie eer en eie gemak nie. Maar dat ons as volgelinge van Jesus onsself moet leeg maak en begin rond kyk om die nood rondom ons raak te sien en dit aan te spreek.

 

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels

 

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort