Lewe in God se kragveld

2 Timoteus 2:1-7

Die stad Efese was een van die grootste stede in die Mediterreense wêreld met 'n bevolking van by die 250 000 mense. Ekonomies was dit was 'n baie lewendige stad aangesien dit 'n hawe stad was. Die tempel van Arthemus of Diana wat as een van die sewe wonders van die antieke wêreld beskou was, was in die stad. Paulus het die Evangelie na hierdie metropolitaanse stad geneem, die kerk daar gevestig en 'n jong bekeerling met die naam van Timoteus daar agtergelaat om die gemeente in stand te hou. Net soos enige ander mens het Timoteus ook maar gesukkel met die stryd van die geloof, 'n stryd om persoonlike reinheid, met 'n geveg om persoonlike heiligheid. Dit blyk uit die briewe of Timoteus moeg en moedeloos geraak het met die groot taak wat aan hom opgedra is in die hierdie moeilike gemeente. Daarom skryf Paulus vir hom in vers 1 van 2 Timoteus 2 dat hy sy krag moet put uit die dinge wat God vir hom as gelowige uit genade gegee het. - Paulus roep hom op om staat te maak op God se krag wat deur hom vloei en nie op sy eie nie. - Dan gaan Paulus verder om sy punt tuis te bring deur vir Timoteus te verduidelik hoe dit lyk as iemand in God se kragveld leef. Paulus gebruik vier voorbeelde.

Die dissipelmaker

Paulus sê vir jong Timoteus dat hy deel is van 'n aflosspan. Hy is deel van 'n ketting. Wat die evangelieboodskap van hand na hand moet oordra na die volgende persoon. Paulus het die Evangelie van Jesus Christus ontvang toe hy tot bekering gekom het op die Damaskuspad. Van daar het hy by Gamaliël 'n onbekende figuur alles oor die evangelie geleer. Hy praat selfs van persoonlike openbarings wat hy ontvang het om die Evangelie te verstaan soos hy dit op die oomblik doen. Hierdie evangelie het hy weer soos 'n aflosstokkie aan Jong Timoteus oorgedra. Dit is nou weer Timoteus se beurt om die Evangelie verder te dra. Timoteus behoort betroubare mense te identifiseer in wie se lewe hy tyd en krag en aandag sal spandeer. Mense wat hy seker is die evangelie op hulle beurt weer verder sal dra. - Kry jy die idee van die ketting wat nie gebreek mag word nie, van die aflosstokkie wat nie laat val mag word nie? Die aanhoudende oorvertel van die evangelie, persoon tot persoon? Paulus wys vir jong Timoteus op die verantwoordelikheid wat op sy jong skouers rus. - Jy Timoteus is 'n allerbelangrike skakel in die ketting. Jy mag nie die ketting breek nie! Al voel jy moeg en moedeloos op hierdie stadium, kan jy hierdie stokkie nie laat val nie!

Kan ek gou as 'n kantaantekening vir jou vra; verstaan jy nou wat in ons gemeente se kleingroepe gebeur? Ek het die opdrag om hierdie boodskap wat aan my toevertrou is weer aan betroubare mense oor te dra sodat hulle dit weer verder kan dra. My taak is om betroubare mense te identifiseer en alles wat ek weet van die Evangelie aan hulle oor te dra. - jou taak is om die boodskap te kom ontvang, en nie daarop te gaan sit nie. Dit is jou opdrag om die boodskap van hier af verder te dra. - As jy vandag jou effektiwiteit in die ketting moet meet, hoe suksesvol is jy in hierdie afloswedloop? Of het jy al die stokkie laat val?

Die Soldaat

Die volgende voorbeeld wat Paulus hier gebruik is die van die soldaat. Nou hoop ek nie dat dit vir jou nuus is dat ons as gelowiges ons in 'n oorlog bevind nie. Paulus skryf in 2 Kor 10 dat gelowiges besig is met 'n oorlog, een wat nie met menslike wapens geveg word nie, want dis 'n geestelike oorlog. Ek en jy is deel van die oorlog! Jy staan op die front! Jy is die teiken van die Satan en al sy bose magte. - Ek kry soms die idee dat gelowiges op die forte se mure ronddrentel met 'n koue bier in die hand terwyl die Satan se skerpskutters op jou aanlê!

Paulus sê as jy 'n goeie soldaat, 'n uitnemende soldaat in God se weermag wil wees moet jy in die eerste plek bereid wees om jou deel van die ontberings te dra. Die oomblik wat 'n soldaat op sy pos gaan staan om sy verantwoordelikheid na te kom, kan hy van een ding verseker wees, en dit is dat hy sekere ontberings gaan moet trotseer. Om 'n soldaat te wees beteken dat daar op jou geskiet gaan word! Dit beteken dat jy soms op die front sal moet slaap, dat jou kos soms koud gaan wees en dat selfs gewond kan word of selfs doodgeskiet kan word. - Paulus sê as jy die uitnemende soldaat in God se koninkryk wil wees, jy soms die ontberings van soldaat-wees moet verduur.

Verduur jy enige ontberings in Jou Christelike lewe? En as jy nie ontberings as soldaat beleef nie, vra ek jou waarom nie? Miskien is dit omdat jou Christenskap nie vir die Satan 'n bedreiging is nie. Jy is moontlik so besig met die dinge van die wêreld dat jy nie meer op jou pos is in God se koninkryk nie. Waarom sou die duiwel jou dan aanval? Jy is nie vir hom 'n bedreiging nie. Het jy gesien hoe word hierdie soldaat gedefinieer? - 'n soldaat in aktiewe diens. - Daar is verskillende soorte soldate is. - die afgetrede soldate, die uitgetrede soldate die soldate wat in die hospitaal lê, soldate wat op awol is en dan kry jy soldate wat besig is met aktiewe diens. - sou jy jou Christenskap definieer as soldaat wees in aktiewe diens? - verstaan jy waarom jy nie as gelowige kan praat van ontberings nie? - Jy sit op die kantlyn! Die duiwel het belangriker ouens as jy om in toom te hou!

Paulus sê dat 'n soldaat in aktiewe diens hom nie bemoei met die dinge van die gewone lewe nie. Die slim ouens het nou al lankal uitgevind dat 'n alleenloper soldaat die beste soort soldaat is. 'n ou wat nie kind of kraai het nie, 'n ou wat nie die hele tyd loop en bekommer wat by die huis gebeur, wat met sy geldsake en met sy liefdeslewe gebeur nie, maar gefokus is op die taak wat aan hom opgedra word. - Hoor jy wat Paulus vir jou vra? God vra van jou om 'n soldaat in sy diens te wees met 'n onverdeelde hart.

Ek kan so goed onthou toe ek in die weermag was, kon jy 'n T-hemp koop. En op die hemp was gedruk: “join the army, see strange and exotic places, meet strange and exotic people, ” - wel as dit jou motivering is om by die weermag aan te sluit om eksotiese plekke te sien, dan stel ek voor dat jy eerder 'n toergids word en nie 'n soldaat nie. Paulus sê dat iemand wat in God se weermag dien, het een enkele motivering het, en dit is om die Bevelvoerder tevrede te stel, al kos dit jou wat! Net so min as wat 'n soldaat een oggend kan opstaan en sê:”ek is nie lus vir opstaan vandag nie. Ek is nie lus om my kanon skoon te maak nie.” Net so min kan 'n ware gelowige sê: “ek het so bietjie vryheid nodig, ek wil nie Bybel lees nie, ek wil nie bid nie, ek wil nie gehoorsaam wees aan God nie. 'n Gelowige, soos 'n soldaat, behoort deur een enkele groot doel gedryf te word, nie sy eie gelnot, geluk en gemak nie, maar om sy Bevelvoerder tevrede te stel. 1Ko_10:31 Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.

Die Atleet

Wat is die eerste ding wat by jou opkom as ek die woord atleet noem? Oefen! Harde moeisame oefening! Inspanning! Selfdissipline. Interessant dat die ding deur al die eeue nog so was. As Paulus hier noem dat 'n atleet die prys kan behaal slegs as hy volgens die reëls meeding, dan dink ons aan die Olimpiese spele van Paulus se tyd. Voordat 'n atleet aan daardie spele kon deelneem moes hy voor die standbeeld van Zeus gaan staan en 'n eed aflê. - Hy moes sweer dat hy 'n Griek van geboorte was. Hy moes sweer dat hy vir tien maande lank doelgerig voorberei het vir die spele en hy moes sweer dat hy binne die reëls vir wedywering sou bly. Ons as gelowiges het reëls waarbinne ons moet meeding. Reëls wat deur God daar gestel is as jy die oorwinnaarskroon, die lewe by God wil verwerf.

'n Goeie atleet is nie 'n ou wat om die baan draf vir die sosiale interaksie daarvan nie. 'n Goeie rugbyspeler gooi nie die bal rond omdat hy van die kameraadskap op die veld hou nie. 'n Goeie atleet is iemand wat gefokus is op oorwinning. Sy visier is ingestel op die oorwinnaarskroon. Paulus skryf nogal in 1Ko 9:24 Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. Wees gefokus as jy deelneem aan die wedloop van die lewe!

As ek na ons as gelowiges kyk vandag dan voel dit so dikwels vir my asof ons atlete is vir God, maar ons het 'n rugsak op ons rug om al die lekker dinge van die lewe ook saam te dra. Ek mis hierdie doelgerigte fokus waarvan Paulus praat 'n ingesteldheid om die wenpaal te bereik, kom wat wil.

Paulus gee in 1 Kor 9:25 nog 'n stukkie inligting in 'n atleet se lewe. 1Ko 9:25 Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. 'n Atleet kan nie eet wat hy wil nie, hy moet 'n strenge dieet volg. Hy eet net wat vir hom goed en voordelig is. 'n Atleet is iemand wat genoeg slaap kry, terwyl die ander ouens laat aande kerjakker, is 'n goeie atleet in die bed, besig om die nodige rus te kry. Wanneer die ander manne hulle roes lê en af slaap in die oggende is 'n atleet dou voor dag op die pad om te oefen. Om 'n atleet te wees verg 'n baie hoë mate van selfdissipline. 1Ko 9:27 Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

Die vierde voorbeeld wat Paulus noem is die van die boer.

Nou kom ons by die boer. - Ek sou maklik vir julle die vraag kon vra: “wat op dees aarde is die ooreenkoms tussen die dissipelmaker, die soldaat die atleet en die boer? Die dissipelmaker word aangevuur deur die noodsaaklikheid daarvan dat sy boodskap verder moet gaan. Die soldaat word aangespoor deur die eer wat sy bevelvoerder sal ontvang uit die oorwinnig. Die atleet neem deel vir die oorwinnaarskroon, vir die glorie van die oorwinning, vir die medaljes en sy naam wat agter die rekord staan. En die boer? Waarvoor werk die boer? Waarvoor span die boer hom in? Waarvoor staan hy dag vir dag vroeg op, gaan slaap hy laat? Die boer moet die elemente trotseer, hy veg teen die elemente, hy veg peste en plae. En dit vir wat? - vir die oes. Dit is waar. Die boer werk vir die genoegdoening van die oes. En gaan vra nou maar vir enige boer wat jy ken; en hy sal vir jou sê dat daardie oes net so weer ingaan in die insetkoste, in die brandstof, die kunsmis, die saad, arbeid en al dergelike dinge. En, as die boer gelukkig is, dan bly daar genoeg oor om weer volgende jaar te plant.

Hierdie voorbeeld van die boer is juis hier om vir ons 'n ander fasset van die lewe in God se kragveld te skets. Die roetine van die dag tot dag stryd van die Christelike lewe.

Ons gemeente ondersteun vir Charl en Annetjie Cilliers in die sendingveld in Mosambiek. Hulle gee vir ons terugvoer van al die dinge wat in hulle lewens gebeur. En weet u waaruit bestaan 'n baie beduidende deel van hulle bediening? - dit bestaan nie uit massa-bekerings en herlewings en genesings en wonderwerke nie. Dit gaan vir hulle dikwels oor huisvestig, en visums en landrovers wat op die pad gehou moet word. Dit gaan oor brandstof en banddruk en enjinolie. Dit gaan oor die taal wat hulle moet aanleer en modderpaaie wat hulle moet trotseer, om dalk iewers langs die pad die evangelie aan iemand te kan oordra. Die lewe wat ek en jy hier op aarde beleef is 'n lewe van dodelike roetine, maar ons mag nie moed verloor nie, ons moet aanhou, vasbyt en weer begin om oor te begin.

Wat wil Paulus vir jou en my sê met die vier voorbeelde?

Die lewe in die kragveld van Christus gaan van jou opoffering vra. Dit gaan jou iets kos! Die Christelike lewe gaan daaroor dat jy jou eie behoeftes en begeertes moet opsy skuif en God se voorskrifte bo jou eie begeertes stel. Die Christelike lewe gaan daaroor dat jy God heel eerste in jou lewe stel en God Hom doelbewus die heerser, en meester en opprebevelhebber van jou lewe maak. Hierdie opoffering vra dat jy die lekker en blink goed van die lewe sal moet prysgee as jy werklik in die kragveld van God se Gees wil leef. Ware Christenskap vra opoffering, dit kos iets, dit is nie verniet nie.

Die Christelike lewe gaan in die tweede plek oor oor dit wat jy moet verduur om werklik kind van die Here te wees. Paulus sê dat (2Ti_3:12) Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Soos wat die soldaat ongemak op die front moet verduur, die atleet soms selfs pyn en uitputting moet verduur, so moet die gelowige iets verduur. Lyding, onder die hand van mense wat nie sy geloof verstaan nie. Ongemak as hy nie so gefokus is op die gemaklike dinge van die lewe nie. Uitputting wanneer hy homself uitstrek om meer vir sy Here te doen as wat sommige mense menslik moontlik sal vind.

Die lewe in die kragveld van God se Gees gaan ook oor dinge wat ons onsself ontsê. Die soldaat verbind homself aan die reëls en dissipline van die weermag wat hy dien, die atleet ontsê homself allerhande lekker dinge en die boer ontsê homself sekere dinge deur hom te verbind aan die dag tot dag jaar tot jaar roetine. Geliefde, so met die ware gelowige vandag verstaan dat ware kind van die Here wees ook beteken dat jy jouself sekere dinge ontsê. Jy kan nie alles doen wat die mense van die wêreld hulleself toe eien nie. Jy kan nie by alles betrokke wees wat in hierdie wêreld aangebied word nie, daar is so baie dinge wat doodeenvoudig lewensbedreigend is vir jou Christelike lewe.

Die lewe in die kragveld van die Gees bevat dinge waaraan ek en jy as gelowiges eenvoudig gehoorsaam moet wees of ons daarvan hou of nie. Soos die bevelvoerder sal vir die soldaat 'n bevel sal gee en hy dit moet uitvoer, soos die atleet gediskwalifiseer kan word as hy die reëls oortree en soos die boer eenvoudig vasgevang is in die natuurwette en seisoene, so is daar dinge in die ware gelowige se lewe waaraan hy eenvoudig gehoorsaam moet wees. - Ek sien vandag hoedat gelowiges kennis neem van God se voorskrifte vir hulle lewe soos hulle dit in die Bybel vind, en dan, soos behendige wetgeleerdes, sal hulle 'n pad daar rondom vind. Eintlik beteken dit dit of dat en omdat hierdie en daardie so is hoef ons nie gehoorsaam te wees nie. En so lewe gelowiges buite God se kragveld.

Maar geliefdes, hierdie vier voorbeelde van Paulus vertel ook vir ons van die beloning wat daar vir die gelowige wag. Die dissipelmaker het die genoegdoening van iemand wat God se pad begin loop. Hy het die vreugde daarvan om iemand te sien groei in die geloof en te weet dat ek ook 'n klein deeltjie bygedra het tot daardie een se geestelike sukses. Die Atleet het die vooruitsig om eendag op die podium te kan staan om die oorwinnaarskroon te ontvang. Om die applous van die oorwinnaar te kan geniet. Die soldaat kon daarna uitsien dat wanneer die buit van die oorwinning verdeel is, hy ook sy deel sou ontvang. Alhoewel die boer se oes maar net weer in die insetkoste verdwyn is daar darem 'n oes waarop hy trots kan wees en waarna hy kan uitsien. Geliefdes ek en jy sit hier vandag onder die geklank van die woord en ek is hier om vir julle te sê soos wat ek dit verlede week gedoen het; verstel jou visier sodat jy kan sien dat die beloning wat vir jou by God wag, veel groter is as enigiets wat jy hier op aarde kan geniet.

Kom ons sluit af met die volgende vrae: is jy so toegewy aan die evangelie soos 'n goeie leermeester? - besef jy die noodsaaklikheid dat jy nie die ketting sal breek nie. Dien jou lewe as 'n goeie voorbeeld vir iemand wat die evangelie as 'n lewenswyse wil aanvaar? Is jy bereid om jouself sekere dinge te ontsê soos 'n goeie soldaat? Is jy gefokus op die dinge van jou bevelvoerder of het jy verval in 'n onbenullige lewe wat nie vir jou of vir jou bevelvoerder tot voordeel is nie? Dissiplineer jy jouself soos 'n goeie atleet? Ding jy volgens die reëls mee al moet jy soms die prys daarvoor betaal? Byt jy vas deur die dag tot dag roetine soos die boer? Vertoon jy daardie volharding waarsonder die Bybel sê, jy nie die ewige lewe sal ontvang nie.

2Timoteus 2:7 Dink na oor wat ek sê; die Here sal jou insig gee om alles te verstaan.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort