Jy mag nie kla nie

Filippense 2:12-16

Interessant om te sien watter sondes aanvaarbaar geword het in ons tyd. Dis nou die sondes wat ons afmaak met: “almal doen dit, wat’s fout daarmee?”  Soos om die spoedgrens te oorskry, of om oor `n stopstraat te ry sonder om tot stilstand te kom. Of om te skinder of om ondankbaar te wees. Almal doen dit. 
Ons praat vandag oor nog een van daardie algemene sondes wat aanvaarbaar geword het, maar wat nog steeds sonde is: die sonde van kla. Om te kla. Dis sonde.  Nou hoor ek jou dink; is dit regtig nodig dat ons hieroor praat? - het iemand nou weer oor die dominee se lewer geloop? Het hy nou weer `n byltjie te slyp met iemand en nou moet ons sit en luister hoe hy iets so eenvoudig en onbenullig as `n sonde uitmaak? Is dit regtig so `n groot  sonde?  Kom ons laat die Woord van die Here vir ons hier in lei. Ons teksvers sê aan vers12 se einde:  12  Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13  want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.   - vers 15  Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16 deur die woord van die lewe uit te dra. Paulus beklemtoon die belangrike ding wat so dikwels in sy briewe na vore kom: as jy jouself as `n Christen beskou, moet jy lewe soos `n verloste mens! - Jou lewe moet weerspieël dat jy `n verloste mens is!

Waarom die besondere klem op kla? Kon Paulus nie oor iets beters geskryf het nie. Iets soos diefstal, of moord, of egbreuk nie, waarom kla? - Want Paulus weet  hoe die wêreld lyk waarin jy moet lewe. - Hy besef dat jy in `n Suid Afrika bly met `n interessante President en onbekwame kabinetsministers wat uiters swak diens lewer terwyl biljoene belasting rande verdwyn. Hy weet dat jy onder ‘n goor baas werk, met moeilike kollegas, teenoor ongeskikte kliënte in swak ekonomiese omstandighede. Hy weet dat jy met moeite moet sorg vir `n ondankbare vrou en bederfde kinders wat jou harde werk nie waardeer nie. - Hy weet dat jy deel is van `n medioker geloofsgemeenskap met onder gemiddelde dominees wat jou nie waardeer vir jou reuse bydrae nie. Kortom:  Hy weet dat jou omstandighede op hierdie aarde nie ideaal is nie en hy weet dat as jy as gelowige dit sou regkry om in hierdie omstandighede tussen die mense van die wêreld te lewe sonder om te kla of tee te praat, jou getuienis soos `n lig in die duisternis sou skyn, en mense die lig van Christus in jou sou sien. - Kan ek dit weer sê:  - as jou omstandighede so is dat almal rondom jou rede vind om te kla, is die beste getuienis wat jy kan lewer om dankbaar te wees.

Waarom moet ek as `n verloste mens leef?

Want ons lewe as ligdraers tussen ontaarde en korrupte mense.

As jou omstandighede so is dat almal rondom jou rede vind om te kla, is die beste getuienis wat jy kan lewer om nie te kla nie!

Wat bedoel Paulus as hy sê dat ons nie moet kla nie? Die woord wat Paulus hier gebruik vir kla is die Griekse woord gogusmos. Die woordeboek sê dit beteken: “to express one’s discontent, tot complain to murmer, to argue about differences of opinion” “to reason in yourself” Dus stem ek eerder met die boodskap en die OAVertaling saam wat sê dat die twee woorde beteken om te kla of te stry. Dit kan verwys na `n openbare daad. Jy druk jou ontevredenheid hard en duidelik uit met die doel om so veel as moontlik mense daardeur te beïnvloed sodat hulle deel van jou ontevredenheidsgroepie kan word. Maar dit kan ook in die privaatheid van jou eie gedagtes plaasvind. Jy grom en kla in jou baard oor die dinge wat gebeur waarmee jy nie tevrede is nie en wat jy nie van hou nie. Paulus sê dat `n ware kind van die Here kla nie. Nie in die openbaar nie, nie teenoor ander mense nie en selfs nie in die privaatheid van sy eie hart nie. Hy probeer nie ander beïnvloed om met hom saam te stem in sy ontevredenheid nie. Daar is geen situasie waaronder jy geregtig is om te kla nie. 

Ons kyk na voorbeelde in die Bybel.  Hamman in Ester 5:9-13  - Hier het ons `n man met alles wat hy kan begeer. Hy is tweede in bevel van die Persiese ryk. ‘N ryk wat in beheer was van die bekende wêreld van sy tyd.  Hy was besonder ryk. Hy het alles gehad wat hy kon begeer. Maar ...  Ja, daar is altyd `n maar.  Maar daar was een Jood in die ganse Persiese ryk wat nie wou buig as Hamman verby kom nie.  En op grond van die een ding wat nie presies is soos Hamman dit wil hê nie, is hy ontevrede, hy sien nie sy seëninge raak nie, hy sien nie sy eie voorspoed en voordeel raak nie. Die een ding wat nie presies is soos hy dit wil nie vergif hom so dat hy homself in groot moeilikheid dompel en later selfs daarvoor tereggestel word. 

 Ons volgende voorbeeld is niemand anders as die Israeliete die volk van God nie. God het hulle uit Egipte bevry onder die slawejuk van die Farao. Maar in Eksodus 15:23 kla hulle omdat die water bitter is. In Num 21:5  kla hulle omdat daar nie kos was nie. Hulle sê "Waarom het U ons uit Egipte laat trek net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos." Op hierdie stadium het God reeds begin om vir hulle te sorg met manna en kwartels. - hulle kry hulle kos direk uit God se hand en hulle sê “ons is sat vir God se kos”! In Num 14 kla hulle oor die rapport van die twaalf verspieders. In Num 16 kla hulle oor Moses se leierskap en Josua se rol as priester. In Josua 9 kla hulle toe die leiers deur die Gibeoniete bedrieg word. Hierdie volk het van `n gekerm en `n gekla nasionale sport gemaak! 

Hoe vaar jy?  Ons is nie eers in die woestyn nie. Ons hoef nie te stap nie. Ons het `n verskeidenheid kos om van te eet. Ons woon in die uiterste luuksheid. Ons het `n geloofsgemeenskap waarvan ons deel kan wees. Ons het in hierdie kerk alles waarvan ons maar kan droom, maar ons is nie tevrede nie.  

Wat is God se reaksie op ons gekla? Kom ons lees van Eksodus 16:8, 9 Verder het Moses gesê: "As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef Hy het julle verset teen Hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle verset het." :9 Moses het toe vir Aäron gesê: "Beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want Hy het hulle verset opgemerk."  Die OAV sê, "want Hy het julle murmureringe gehoor."

 As jy lus het om te kla is daar baie dinge waaroor jy kan kla. Oor jou kos, oor jou omstandighede, oor jou vrou, oor jou werkgewer, oor jou dominee, oor jou dokter oor jou huis, oor jou motor, oor jou salaris oor jou kinders of oor jou ouers. Maar een ding moet jy van jou gekla weet: Dit gaan nie ongesiens by God verby nie. Net so seker as wat jy kan wees dat God jou gebede hoor, net so seker kan jy wees dat die Here ook jou gekla hoor. En die Here hoor nie net jou gekla nie, hy haat dit! 

Num 14:26 Die Here het vir Moses en Aäron gesê: :27 "Hoe lank sal hierdie slegte volk nog aanhou met hulle verset teen My? Ek het opgemerk hoe die Israeliete hulle teen My verset.:28 Sê vir hulle: ‘So seker as Ek leef,’ se die Here, ‘Ek sal met julle maak soos Ek julle hoor sê het. :29 In hierdie selfde woestyn sal die lyke bly lê van julle almal van twintig jaar en ouer wat in die sensus opgeneem is en wat teen My in verset gekom het. :30 Nie een van julle sal die land betree wat Ek met ‘n eed aan julle as woonplek beloof het nie, behalwe Kaleb seun van Jefunne, en Josua seun van Nun. 

Besef jy dat die Here die ganse volk van Israel daar op die walle van die Jordaanrivier laat omdraai. - Almal wat Hy uit Egipteland uit bevry het.  Hulle kon al die beloofde land gesien het. Maar God draai vir hulle daar in hulle spore om en stuur hierdie generasie in die woestyn in waar nie een van hulle sou oorleef nie. Net Josua en Kaleb sou terugkom. Nie eers Moses nie.  En waarom doen hy dit? - omdat hulle `n volk was wat bekend was vir hulle gekla en gekerm. 

Waarom haat God dit so as ek en jy kla?  Romeine 1 skets vir ons die fondament van alle sonde. Rom 1:20 sê: “Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie,:21 omdat, al weet hulle van God, hulle Hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister.” Wat is die oersonde voor God? - Om van God te weet, om hom te ken. Maar hom nie as God te eer nie, en hom nie as God te ...  Dank nie.  God vra van mense twee dinge - lof en eer en aanbidding in die eerste plek, en in die tweede plek, dankbaarheid.  Dankbaarheid aan God vir alles wat jy onverdiend uit sy hand kry.  En die duidelikste teken van `n ondankbare mens is dat hy kla. - om te kla is gelyk aan ondankbaarheid. 

Waarom kla mense?

 •  Ondankbaarheid (Rom 1)  - Dit is wanneer jy die fout maak om te dink dat alles wat rondom jou gebeur een enkele doel het en dit is om jou tevrede te stel.  - Ek het vir jou nuus. - Hierdie wêreld en alles wat rondom jou gebeur is nie hier om jou tevrede te stel nie. - daar is maar een ding wat jou tevrede sal stel en dit is wanneer jou gees vernuwe word wanneer Jesus deur sy Gees in jou gees kom woon om jou `n volledige mens te maak. Dit en dit alleen sal jou werklik bevredig. - Geen ander ding op aarde sal jou bevredig nie.   Die ondankbare mens moet God se Gees toelaat om sy lewe van binne af te verander.—Hy moet alles in die stryd werp om die ondankbaarheid in sy lewe uit te trek soos vuil klere en dit met dankbaarheid te vervang.

•  Onrealistiese verwagting. Ons lewe in `n eeu waar niks meer vir ons verborge is nie, waar niks meer buite ons bereik is nie. As jy iets graag genoeg wil hê kan jy dit kry. En as daar nou nie aan hierdie verwagtinge van jou voldoen word nie is jy ontevrede en kla jy, want net die beste is goed genoeg vir jou. Die persoon wat sukkel met onrealistiese verwagting moet hom in die Woord verdiep.—die Woord is die waarheid — hy moet elke onrealistiese verwagting meet en toets aan die waarheid vand ie Woord en God se Woord as die absolute norm aanvaar.

•  Jy het jou voorkeur tot die norm verhef. Jy kla as dinge goed genoeg is nie. - die vraag is egter: Wie bepaal die standaard? - jy mag nie tevrede wees met jou president nie, maar ek kan vir jou twintig miljoen ander mense wys wat ‘n heel ander beeld van jou president het as jy. Is jy seker dat die standaard waaraan jy daardie mense meet die ware norm is? Is jou standaard `n goddelike standaard? Net so terloops het jy geweet wat die goddelike standaard is - Tevredenheid “wees tevrede met wat julle het.” (Heb 13:5)

•  Hoogmoed. Jy glo dat jy beter weet as ander.  En as daardie ander mense nie presies maak soos jy wil nie, dan kla jy want jy glo jou idee is beter as ander. Judas :16 sê die volgende oor valse leraars:   "Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulleself voordeel te trek." Die hoogmoedige mens moet sterf.—hy moet verstaan en aanvaar dat die ou sondige mens wat hy was, saam met Christus gesterf het. Hy moet moeite maak om vir die eer van Christus te lewe en nie vir sy eie gratifikasie nie.

•  Ongeloof. Jy glo nie in die wonderlikste beloftes van God nie. Jy glo God nie as hy vir jou sê dat Hy jou nooit sal begewe en nooit in die steek sal laat nie. (Heb 13:5)  Jy glo God nie as Hy sy dat altyd vir jou van alles genoeg sal gee nie. (2 Kor 9:8) Jy glo nie as God se dat alles ten goede sal meewerk vir die wat volgens God se besluit geroep is nie. (Rom 8:28)  Jy glo God nie as Hy met jou praat nie!

 
Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort