Dis vir God belangrik wat jy met jou geld doen.

Deut 8: 17-19

Dis weer tyd om oor vierletterwoorde in hierdie gemeente te praat. Vierletterwoorde wat baie persoonlik is, wat ons baie na aan die hart lê. Ons praat vandag oor geld. Of besittings as jy dit so wil hê.

Dit mag vir jou voel om vir my te sê: “nou vir wat krap jy nou weer waar dit nie jeuk nie”. Die kerk en die Bybel het niks te doen met my geld nie – die kerk moet ons leer van doop en nagmaal en gebed en die ewige lewe en sulke goed, maar geld moet julle uitlos, dis my saak.

Dit mag miskien jou saak wees maar dit is beslis ook God se saak. En of jy nou wil glo of nie, is God baie geïnteresseerd in wat jy met jou geld doen. Het jy geweet dat amper een uit elke twee van Jesus se gelykenisse gaan oor geld, 16 uit 38 om die waarheid te sê. Een uit elke tien verse van die Nuwe Testament gaan oor rentmeesterskap. Oor die korrekte bestuur van jou besittings. Daar word meer in die Nuwe testament gesê oor geld en besittings as wat daar gepraat word oor die hemel of die hel. Daar is meer as 2000 verwysings in die Bybel na rykdom en armoede en besittings. Meer as wat daar gepraat word oor geloof en gebed. Kry jy die punt? Dat wat jy met jou geld en jou besittings doen, belangrik is vir God. Die manier wat jy met jou geld werk definieer jou beter as enigiets anders in die lewe. Jy kan vir my probeer oortuig van jou Christenskap en jou toewyding aan God, maar ek gaan baie meer van jou leer as ek eenvoudig na jou kredietkaartstate kyk aan die einde van die maand. Die manier wat jy met geld werk definieer jou persoon meer as enigiets anders op aarde.

Kom ons kry een ding uit die weg; geld is amoreel. Dit is nie noodwendig goed op sleg nie. Geld is 'n kommoditeit, 'n betalingsmiddel, soos steenkool of olie. Geld is net so min goed of sleg as wat perskes of appels goed of sleg is. Geld op sigself is nie die probleem of die oplossing tot die probleem nie. Die Christendom het in die verlede al die fout gemaak om te glo dat iemand se vlak van geestelikheid gemeet kan word aan hoe veel of hoe min besittings hy het. Dit het in die middeleeue gemaak dat mense doelbewus van hulle besittings ontslae geraak het net om as 'n meer geestelike mens bekend te staan. Dis nie waar dat geld en besittings mense goed of sleg maak nie. As dit waar was sou dit beteken dat alle ryk mense sleg was en alle arm mense goed. Dat alle mense met geld in die bank materialiste is terwyl arm mense nie materialisties is nie. Ek dink ons is al lank genoeg in die land om te weet dat dit nie waar is nie. Geld is nie die probleem nie. Maar die manier wat jy met geld werk, dis die probleem. wat jy met jou geld maak en wat jou geld met jou maak. Dis die probleem. Die plek wat jy aan geld en besittings in jou lewe toedeel. Dit mag dien as 'n aanduiding dat daar iets verkeerd is. En as daar iets verkeerd is dan geld nie die fout nie, maar 'n sondige hart wat nie aan God toegewy is nie. En dit word sigbaar in die manier wat jy met geld werk.

Ongelukkig is dit ook waar dat nie een van ons sonder geld en besittings kan lewe nie. Jy kan nou vandag diep onder die indruk kom dat geld en besittings nie goed is nie, en jy kan besluit om van alles ontslae te raak. Maar die punt is dat dit 'n splinternuwe uitdaging vir iemand anders sal stel. Dit gaan eenvoudig beteken dat iemand anders dan tyd en geld en aandag moet spandeer om vir jou behuising te kry, om jou klere te gee, om vir jou te laat eet. Alhoewel jy jou gedistansieer het van geld, moet daar nog steeds geld van hande verwissel om jou te laat lewe.

God wil nie hê dat sy kinders moet weghardloop van geld nie. Hy wil eerder dat ons goed gebalanseerde burgers van die wêreld moet wees. So vorm ons deel van God se plan met die wêreld. God wil hê dat ons in 'n verhouding met Hom moet staan, en so wil Hy elke enkele aspek van ons lewens deur sy Gees verander, insluitende ons geldsake en so moet ons as voorbeelde dien vir die mensdom. - God het ons in die wêreld versprei soos sout, en soos lig. Sodat ons deur ons voorbeeld die wêreld kan verander. So beveg ons die verrotting van die wêreld, en bring ons lig in 'n donker wêreld.

God het nie ons geld nodig nie, want alles behoort aan God Deut 10:14 sê: Die hemel, selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop. Psalm 24:1 Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here. Hag 2:8 Aan My behoort al die silwer, aan My al die goud, sê die Here die Almagtige.

Jy behoort aan God, Hy het hou gemaak. Jou huis behoort aan God, Hy het dit uit genade vir jou gegee. Jou motor behoort aan God, jou man/vrou behoort aan God. Jou kinders behoort aan God. Jou kinders se kinders behoort aan God. Ek hoop nie dat dit vir jou nuus is nie, maar daar is niemand op hierdie aarde wat werklik iets besit nie. Alles kom van God en behoort aan God. God kan ter enige tyd toetree en daardie besittings van jou af wegneem. Want Hy is God. Alles is in Sy hand – dit behoort aan Hom.

God besit alles. En omdat alles aan Hom behoort dink Hy nie aan besittings soos ons daaraan dink nie. Tog laat God die mens toe om iets te mag besit. Die blote feit dat God alles besit, maak nie dat Hy dit selfsugtig vir homself hou nie. - God het vir die mens die krag gegee om te kan werk. Hy het die mens toegerus met wysheid en insig om die natuurlike hulpbronne van die aarde in waardevolle bates te verander. God het aan elke mens gawes en talente gegee om hom van ander te onderskei en so gee God vir elke mens die vermoë om homself en sy uniekheid te bemark. God het vir sommige mense meer talente gegee as ander, en so het Hy bepaal dat nie almal van ons ewe veel sou besit nie. Die slotsom is dit: - Dis God se onuitspreeklike groot genade wat jou toelaat om iets op hierdie aarde te mag besit. 1 Tim 6:17 Dié wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet.

1 Kor 4:7 Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie?

Geliefde, dis net uit God se groot genade dat jy die reg het om te besit wat jy vandag het.

Deuteronomium 8:18 plaas eiendom in perspektief. : 17Jy kan dalk dink: my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. 18 Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is Hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou Hy die verbond in stand wat Hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog. 19“As jy ooit die Here jou God vergeet en ander Gode aanhang en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag dat jy beslis tot niet sal gaan.

Wat wil die Here vir ons leer? - dat alles wat jy besit van God af kom. - Hy is die een wat jou die krag gegee het, Hy het jou die wysheid gegee, Hy gee jou die vermoëns en die geleenthede om besittings te versamel. Elke eerlike besigheidsman sal vir jou sê dat 'n groot persentasie van besigheidsukses lê daarin om op die regte plek op die regte tyd te wees om 'n geleentheid te benut. - Dit is wat Deut 18 duidelik aan ons maak; God is in beheer van sulke dinge.

Waarom doen die Here dit? Deut 18 stel dit duidelik; So hou Hy die verbond in stand. God is onuitspreeklik genadig teenoor alle mense op aarde. Maar spesifiek teenoor sy kinders. Hy is besig om sy verbond in stand te hou met sy kinders. As ons na Gen 17 en ander plekke gaan kyk staan daar duidelik dat die Here sê Hy sal ons God wees. Hy sal vir ons sorg. Hy sal ons lewens in stand hou. - dis sy deel van die verbond. - en aan die ander kant van die verbond sit ek en jy – ons het ook 'n verantwoordelikheid. - ons verantwoordelikheid is om God se kinders te wees. - om hom te dien met ons hele hart, hele siel, en hele verstand. - en... met dit wat ons besit. - God verwag baie duidelik van ons om Hom te erken as die Gewer van alle goeie gawes en hom daarmee te dien!

(:19) As jy ooit die Here jou God vergeet ... Wat bedoel die Here met vergeet? - om Hom nie in ag te neem nie. Miga 6:8 sȇ dit is om nie bedagsaam teenoor Hom te wees nie. Om nie in ag te neem wanneer ek geldbesluite neem nie. Om nie te erken dat Hy die gewer is van alles wat jy besit nie. Om nie aan Hom die eer te gee vir wat jy het nie, en nie aan hom die deel te gee wat Hy van jou vra nie. Dis wat dit beteken om Hom te vergeet.

...en ander gode aanhang en hulle dien en vereer, ... ons het verlede week gesê jy dien afgode wanneer jy enigiets, enige vorm van genot of sekuriteit of wat ook al in God se plek inskuif in jou lewe. As daar enigiets is wat vir jou meer sekuriteit bied as jou vertroue op God, dan het jy met 'n afgod te doen.

Kom ons toets die stelling nog verder. Waarom sou jy nie vir God die deel wou gee wat Hom toekom nie. - want dalk het jy dan nie genoeg oor nie. Genoeg oorhê vir wie? - Genoeg om aan myself te spandeer natuurlik! Genoeg om vir my sekuriteit en genot en geluk en gemak te skep.

Dit laat my dink aan die seuntjie en sy pa wat by Wimpy verbystap een dag. - en Wimpy het die lekkerste draairoomyse in die land – glo my ek is 'n fynproewer ek weet. Die seuntjie vra toe vir sy pa of hy asb 'n draairoomys kan kry. Pa, wat self lus was vir 'n roomys, sȇ toe natuurlik ja! Dis 'n goeie idee. En toe hulle by Wimpy kom, besef die pa dat ma weer in sy beursie was en dat hy nie genoeg geld het vir twee roomyse nie. Hy bestel toe maar net vir boetie een roomys. - die roomys is gemaak en die twee het verder aangestap. Na 'n paar tree het pa se mond so begin water vir die roomys dat hy vir boetie vra vir 'n happie. Hy wou net proe hoe proe die roomys. - en die boetie sê reaksie: “nee!” dis myne, kry pa se eie roomys.Is dit nie hoe ons met ons besittings en geld voor God maak nie?

Deuteronomium 8:19b stel dit baie sterk. - as jy dit sou doen, as jy nie vir God in ag sou neem met dit wat jy besit nie, asjy iets anders God in se plek sal stel, as jy nie aan God die eer gee vir jou besittings nie ... verklaar ek vandag dat jy beslis tot niet sal gaan.

Samevattend: God wil hê dat ons moet verstaan dat geld op sigself nie goed of sleg is nie – dat Hy die absolute bron van alles is en dat Hy rykdom aan mense gee om namens Hom te bestuur. Wat jy met dit doen wat God aan jou toevertrou het, is 'n toets van jou liefde en toewyding aan God.

 

As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort