fdas

Wat moet jy doen as die wiele afkom?

2 Sam 14-17

Een van ons leesgedeeltes vir die afgelope week was 2 Samuel. In hierdie gedeeltes ontmoet ons vir Dawid gedurende die swaarste deel van sy lewe. Ons het diep onder die indruk gekom van die hartseer en pyn wat Dawid moes beleef het toe hy deur sy eie seun voor sy volk verneder is. Ek het weer besef dat God sulke verhale in die Bybel opgeteken het om ons te leer en te onderrig en toe te rus vir wanneer die wiele in ons eie lewens afkom.

Die eerste les wat ons kan leer uit die gedeelte is dat jy soms jou eie aandeel moet erken wanneer die dinge in jou eie lewe skeefloop. “Sonde het altyd en in alle gevalle nagevolge”. - Spreuke 6:27 sê dat net so min as wat jy warm kole in jou broek se sak kan sit sonder om moeilikheid op te tel, net so min kan jy sonde doen en dink dat dit nie een of ander tyd in jou gesig gaan opblaas nie. - Hoe dikwels gebeur dit nie dat `n huwelik een spesifieke dag net opblaas en uitmekaar val, en die mense sê “wat?” “wat het ek nou gedoen?” - Maar dan is dit nie wat jy nou gedoen het nie, maar wat jy vir jare reeds versuim om te doen naamlik om God deel van jou huwelik te maak. Miskien is dit wat nou in jou gesig opblaas die nagevolg van `n sondige lewenstyl. Miskien is dit maar net die dividende wat jy versamel op jou selfsugtige manier van lewe.

Dawid het `n baie pertinente aandeel gehad aan die pyn wat hom hier in hier in 2 Samuel 14-16 tref. Die hele ding begin alreeds in 2 Sam 11 by Dawid se owerspel met Batseba en die daaropvolgende moord op haar man Uria. Dawid het gedink dat hy die hele ding voor God en voor mense kan toesmeer en dat geen haan weer daaroor sou kraai nie. Maar hy was verkeerd. Kort na die sonde met Batseba kom die profeet Natan na hom toe en spreek God se oordeel oor sy sonde uit: Dawid sal altyd onder geweld en oorlog moes ly. Sy vrouens sal voor sy oë aan ander gegee word, en die kind wat uit Batseba gebore word sal sterwe. Kort daarna, in hoofstuk 13 lees ons van die verkragting van Tamar, een van Dawid se eie kinders. Amnon, verkrag `n halfsuster van hom en Dawid doen net mooi niks aan die situasie nie. - Waarom nie? - want hy staan agter die deur! Hoe kan `n vader dissipline in `n huis handhaaf as sy eie sonde oop en bloot lê vir almal om te sien? As gevolg van Dawid se slap houding teenoor hierdie misdaad besluit Absalom, Tamar se eie broer om hom op Amnon te wreek. Die moord op Amnon vertroebel die verhouding so tussen Dawid en Absalom dat Absalom besluit om `n rebellie teen Dawid te lei, en hy begin op `n slinkse manier om die volk op te sweep teenoor Dawid sodat Hy koning kan word. Hierdie rebellie verkry so momentum dat ons in 2 Sam 15:13 lees hoedat arme ou Dawid stert tussen die bene uit Jerusalem moet vlug vir sy lewe.

Die eerste ding wat jy moet doen as die wiele afkom in jou lewe, is om jouself af te vra wat jou eie aandeel is aan die krisis wat jy beleef en om dit voor die Here te bely.

Moenie blind wees vir ander mense se swaarkry. Maar dan lees ons iets wat vir my baie beïndruk het van ou Dawid. Dawid se eie krisis maak hom nie blind vir die situasie van ander mense nie. Ons lees in 2 Sam 15:18-22 hoedat Dawid op pad uit Jerusalem uit by Ittai van Gat verby stap. Ittai wat nie eers 'n Israeliet is nie, vlug saam met Dawid uit Jerusalem uit. Dawid sê vir hom: "Waarom gaan jy ook saam met ons? Draai om en bly by die nuwe koning. Jy is ‘n uitlander en uit jou eie gebied verban.”

Hoe dikwels gebeur dit met my en jou dat ons dat jy so gefokus is op jou eie probleme en hartseer en pyn dat jy nie die ou langs jou raaksien wie se pyn en hartseer tien maal groter is as jou nie. Dit is wat `n mens selfsug noem. Wanneer jy so op jou eie behoeftes, eie pyn eie genot eie gemak gefokus is dat jy nie ander mense se hartseer raaksien nie. - God gee dalk vir jou `n ingroei toonnael wat so `n bietjie ontsteek is net sodat jy in die hospitaal langs iemand kan beland wat sy been gaan verloor weens gangreen, maar jy kerm en kla so oor jou ingroei toonnael dat jy nie die persoon langs jou se pyn raaksien nie. Selfsug, en selfsug is sonde. Die tweede les wat ons leer uit Dawid se swaarkry is dat ons nie moet toelaat dat ons eie swaarkry ons blind maak vir ander se pyn nie.

Die derde ding wat moet gebeur wanneer die wiele in jou lewe afkom, is dat jy jou bewustelik moet Onderwerp aan God se wil. Dawid en sy gevolg stap huil-huil deur die Kedronspruit, om oor die Olyfberg in die rigting van die Woestyn te vlug. Dawid -hulle het die ark van die Here by hulle. - Die ark van die Here was in daardie tyd baie meer as maar net `n doringhoutkas wat met Goud oorgetrek was. Dit was die teken van die Here se teenwoordigheid. - Dawid kon baie maklik die ark by hom gehou het en aanspraak gemaak het op die feit dat die Here by hom is en dat Hy die Here se guns geniet. Hy kon maklik die ark gehou het om daarmee God se arm te probeer draai, maar hy doen dit nie. Want Hy is nie seker of hy God se guns geniet nie. Hy weet so goed soos ek en jy dat hy die gemors waarin hy is, verdien. Maar Dawid weier om God te manipuleer met die teenwoordigheid van die verbondsark en hy tref reëlings dat die verbondsark terug gestuur moet word na Jerusalem. Dawid is bereid om hom volledig aan die wil van God te onderwerp. Hy sê byvoorbeeld in 2 Sam 15:25 As die Here my dit vergun en my terugbring, sal Hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien. 26 Maar as die Here sou te kenne gee: ‘Ek is nie meer tevrede met jou nie,’ sal ek dit aanvaar. Dan kan Hy met my maak soos Hy dit goedvind. Ek is soms bang dat ons as gelowiges dink dat ons God op `n manier kan oorhaal om ons goedgesind te wees – selfs al het ons skreiend drooggemaak.

Gebed. Moet my nie verkeerd verstaan nie – ek sê nie dat dit nie help om te bid nie. Ek sê allermins dat gebed nie werk nie. Wat ek sê is dat dit belangrik is om jou aan God te onderwerp en nie te probeer om God met jou gebede te manipuleer nie. Net in die volgende stel verse 2 Sa15:31 lees ons van Dawid se gebed; Toe aan Dawid gesê is: "Agitofel is tussen die samesweerders by Absalom, het hy gebid: "Here, laat daar tog niks kom van Agitofel se raad nie. Dawid verneem dat Agitofel, sy ou groot raadgewer oorgeloop het na Absalom toe. - Agitofel het natuurlik gedink dat Absalom vir Dawid sou verslaan en dat hy as raadgewer dan lekker kon voortgaan in Absalom se regering. Hierdie was eenvoudig 'n skuif ter wille van sy pensioenfonds. - Dawid het geweet dat Agitofel 'n wyse ou is en goeie raad gee, daarom Bid hy dat God dit sal doen wat menslik onmoontlik is naamlik om Agitofel se goeie raad te verydel.

Ons vind weer vir Dawid op sy knieë voor God toe hy op die kruin van die olyfberg kom – Hy het wel die tekens van God se teenwoordigheid en seën teruggestuur Jerusalem toe, maar hy neem God met hom saam in sy hart. Wanneer jy in 'n krisis beland, is daar maar een plek om te wees, en dit is op jou knieë voor God. Nie om God te manipuleer om dinge te laat gebeur soos wat jy wil dat dit moet gebeur nie, maar dat God jou genadig sal wees en dat Hy sy volkome doel sal bereik met die krisis in jou lewe.

Doen die regte ding in jou huidige situasie. Ek wil jou aandag fokus op die eerste woorde van vers 32. “Dawid was nog besig met sy gebed....” toe `n goeie vriend van hom Gusai die Erekiet “Onverwags” daar aankom, sy klere was geskeur en hy het grond op sy kop gehad. - dit beteken dat hy hom geheel en al met Dawid en met sy huidige situasie vereenselwig het. Sê vir my; bestaan daar so iets soos onverwags, en per ongeluk, en per abuis in `n gelowige se lewe? - Natuurlik nie. - God is altyd in beheer - Hy is in beheer selfs wanneer die wiele afkom in jou lewe. Dawid het so `n sensitiewe hart vir die antwoord en stem van die Here dat die oomblik wat hy sy oë oopmaak en vir Gusai sien, hy weet dat die Here die man gestuur het as antwoord op sy gebede. Ek wonder in hoeveel gevalle dit met ons gebeur dat ons bid oor `n spesifieke saak, en dat die Here vir ons die antwoord op ons gebede stuur, en ons dit dan nie erken nie. As jy nie `n sensitiewe hart vir God se stem het nie gaan sy antwoorde dikwels by jou verby en jy weet dit nie eers nie. Jy sien nie eers dat God die uitkoms op jou gebede stuur nie want die antwoord lyk nie soos jy gedink het dit sal lyk nie.

Net so terloops; Gusai die Erakiet draai hier by Dawid om, trek vir hom ander klere aan en gaan meld aan by Absalom en sê vir hom dat hy lojaal teenoor Hom staan' Uiteindelik was dit hy wat die Wyse Agitofel se raad voor Absalom verydel. - die direkte antwoord op Dawid se gebed.

Aanvaar hulp van ander af met grasie. 2 Sam 16:1, 2. Mefiboset was `n seun van Jonatan en `n kleinseun van Saul aan wie Dawid groot barmhartigheid bewys het. Maar toe Absalom teen Dawid draai, toe is Mefiboset se lojaliteit ook daarmee heen. Siba die amptenaar van Mefiboset, bring vir Dawid dit wat hy tot sy beskikking gehad het. Dit was twee opgesaalde donkies, brode rosyntjies voorvye en wyn om hulle te versterk op hulle tog deur die woestyn. - Dawid kon sekerlik vir Siba gesê het; “ jy wil hê ek moet op wat ry?” “ek ry nie op `n simpel donkie nie”. Maar hy doen dit nie. Ek weet van mense wat in nood is en wanneer ons hulle help met kos of kospakkies of klere, dan trek hulle hulle neuse op vir die hulp. - Dis nie goed genoeg nie. Hulle is beter gewoond.

God bring dikwels nood oor sy kinders se lewe om hulle daardeur te vorm. En een van die grootste lesse wat ons kan leer ten tye van krisisse is die van nederigheid. - Aanvaar hulp uit `n ander se hand as jy in die moeilikheid is. Dit is `n les in nederigheid.

Bly by die huidige saak, moenie jou saak kompliseer nie En dan in 2 Sam 16:5-14 gebeur die vreemdste moontlike ding! - Soos wat Dawid op Siba se donkies aangery kom met sy manskappe rondom hom, hoor hulle `n rumoer. `n Gevloek en stofopskoppery van `n ander wêreld. - `n Man met die naam Simei storm op Dawid af. En so ver as wat hy gaan, vloek en skel hy. Hy skop stof op en steek vir Dawid en sy manskappe onder die klippe. - Hy beskuldig vir Dawid valslik van moord en van oneerlikheid en allerhande ander slegte dinge.

Is dit nie vreemd dat sulke ouens jou juis sal uitsoek as jy op jou laagste punt is nie? Juis as jy op jou gesig in die stof lê sal so `n dwaas soos Simei daar opdaag om die lewe vir jou selfs nog meer ondraaglik te maak. - En wat meer is, sulke ouens se feite is nooit korrek nie. Hulle tree altyd op op hoorsê en op gerugte en stories wat nie een waar is nie. Dawid se dapper manne het so opgetrek geraak met hierdie dwaas dat hulle Dawid smeek om die man van sy kop te gaan verlos. Maar Dawid weier om dit toe te laat. - Wat is die les wat ons hier by Dawid leer? Moenie jou saak kompliseer deur by dinge betrokke te raak wat niks met jou huidige krisis te doen het nie. - Dawid weier om emosioneel te reageer. - do not react, respond. - waarom reageer Dawid nie emosioneel nie want – en dit is ons laaste punt ...

want Hy Aanvaar God se soewereiniteit. 2 Sam16: 10 sê Dawid: "Hy vloek so omdat die Here hom beveel het om vir Dawid te vloek! Niemand moet nou vra waarom hy dit doen nie. “... want die Here het hom die opdrag gegee (:11) Ek dink dat ons hier die sleutel het waarom Dawid vir ons as voorbeeld kan dien wanneer die wiele afkom in ons lewens. - Dawid aanvaar net mooi alles wat gebeur, die opstand van Absalom, die mense wat hom in die steek gelaat het, die volk wat Absalom goedgesind was, die hartseer en pyn wat hy moet verduur in sy vlugtog voor Absalom. Ja selfs die gevloek van `n lae hond soos Simei – alles aanvaar Dawid as deel van God se soewereine raadsplan. Dawid aanvaar dat God absoluut in beheer is. - Hy aanvaar dat niks oor sy pad sal kom as dit nie deel uitmaak van God se wonderlike raadsplan met sy lewe nie. Hy weet dat God die geleenthede wanneer die wiele afkom nie sommerso laat gebeur nie, maar dat God dit juis aanwend om sy kinders se lewens en karakter daarmee te vorm.

Jy het gee idee waarom jy vandag in hierdie kerkgebou sit nie. Jy kan nie raai waarom die dominee vandag uit 2 Sam preek nie. Jy weet nie waarom jy vandag moet leer hoe om op te tree ten midde van die hartseer en pyn wat ons soms tref nie, - maar hoor asb een ding: - God is soewerein in beheer. Hy is in beheer van elke enkele klein dingetjie wat in jou lewe gebeur. En soos klein brei-stekies wat saam 'n pragtige trui vorm, so is God besig om in sy soewereine almag jou lewe te brei tot sy eer en verheerliking. - aanvaar dit so vandag.

En dan sien ons hoe God tot Dawid se situasie toetree op die regte tyd. In 2 Sam 18 lees ons hoe Dawid sy leer opstel in afdelings reg vir die geveg, en hoedat die manskappe vir hom vra om nie by die geveg betrokke te raak nie. Ons lees verder hoedat Absalom sy verdiende loon kry en sterf. Ons het reeds gelees hoedat Agitofel se raad verydel word en hy selfmoord pleeg. Ons lees later hoedat Simei die vloekende dwaas om verskoning vra. Hoedat Mefiboset kom pleit ens. En dit alles omdat God op die regte tyd op die regte manier met die regte doel betrokke raak by Dawid se geveg.

Geliefde, beleef jy vandag dat die wiele afkom in jou lewe? - moenie baklei nie, moenie dwase dinge aanvang nie. - Vra jouself af of die huidige krisis in jou lewe die nagevolg is van `n verkeerde leefstyl? Aanvaar dat jy aandeel het in die gemors waarin jy jou bevind en bely dit voor God. Kyk waar jy selfsugtig opgetree het en blind was vir ander se swaarkry. Onderwerp jou aan God se wil in jou situasie. Bid dat God die regte uitkoms aan jou huidige krisis sal bring. Kyk uit vir antwoorde op jou gebede en doen die regte ding. Aanvaar hulp wat vir jou aangebied word ten midde van jou krisis – dit op sigself mag `n les in nederigheid wees. Moenie jou saak kompliseer deur op ander dinge te begin fokus nie – hanteer die huidige krisis. Aanvaar dat God in beheer is van net mooi alles wat met jou gebeur. Wag dat God op die regte tyd toetree tot jou stryd.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
 
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort