'n Lewe van pynlike vreugde en blydskap
  1 Petrus 1:3-8  

Die Ou Testament is uitgesproke daaroor dat die Christelike lewe 'n lewe van vreugde en blydksap is: Psalm 37: 4 Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Psalm 119:35 Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. Spreuke 8:30 Ek het my kennis by Hom gekry, ek was elke dag sy vreugde; die hele tyd het ek dit by Hom geniet. Jesaja 60:15b ...Ek gee blywende roem aan jou, vreugde sonder einde.

Die Here Jesus het geen geheim daarvan gemaak dat Hy van sy volgelinge vreugde verwag het nie. Lukas 6:23 Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Johannes 15:11 Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.

Selfs Paulus het die vroeë gelowiges opgeroep tot blydskap. Filippense 4:4 Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!

Maar as jy gedink het dat die vreugde en blydskap van die Christelike lewe 'n "happy-happy" tipe vreugde is, 'n "goosbumpy, dr Feelgood-ietsie" dan is jy in vir 'n stewige stuk ontnugtering. Want die Christelike lewe is ook een van beproewing en moeilikheid. Die Here Jesus vermaan sy volgelinge in Johannes 16:13 "In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin." Sou ons dan die Christelike lewe reg opsom as ons sê dat die ware Christelike lewe is een van pynlike vreugde en blydskap is?

As jy `n ware Christen is beteken dit nie dat God altyd en in alle omstandighede vir jou sal gee wat jy vra nie. - Dit beteken ook nie dat jy net altyd geluk en voorspoed en genot gaan ontvang nie. Dit beteken ook nie dat alles net altyd goed met jou sal gaan nie. Wat die Christelike lewe wel is, is `n nuwe lewe. (:3) 'n Gelowige is iemand wat weer gebore is. Weer gebore tot `n nuwe lewe.

Toe jy `n Christen geword het, het jy `n transformasie ondergaan. Dit wat voorheen vir jou belangrik was is skielik nie meer nie - wat jou voorheen gedryf en gedring het skuif na die agtergrond. Dit wat jou in die verlede hartseer of bly gemaak het is nie meer vir jou so ingrypend nie. - Die Christelike lewe bring nuwe prioriteite. Daar het iets in jou lewe ingekom wat meer belangrik is as die ou dinge. Jy het `n nuwe beheerstelsel ontvang, - nuwe waardes, baie anders as die oues. En dit bepaal nou hoe jy jou lewe gaan leef, en dit is waar die vreugde van jou Christenskap vandaan kom.

Jou vreugde word nie meer gedryf word deur goeie resultate in hierdie lewe en op hierdie aarde en met aardse middele nie. Die wortel van jou vreugde lê nou op `n nuwe plek. Die eerste bron dan van vreugde in die Christen se lewe is die feit dat jy 'n nuwe lewe ontvang het.

Maar dit is nie al nie, jy as gelowige het nie net `n nuwe mens geword deur wedergeboorte nie, jy het ook `n nuwe bestemming ontvang! - `n lewende hoop op `n wonderlike erfenis. En dit is die tweede bron van vreugde in die gelowige se lewe. Jy weet mos hoe werk die wêreld se hoop. - Ek hoop die aandelebeurs styg. - dan gaan ons weer lekker leef. - ek hoop Victor Matfield vat die bal raak Saterdag sodat die blou bulle balbesit kan kry en drieë kan druk. - Ek hoop dit reën beter hierdie seisoen - dat dit weer met ons mense goed kan gaan. - is dit nie hoe die wêreldse hoop klink nie. En weet jy wat sê die Bybel van so `n soort hoop? - Hy sê dat die "hoop van hierdie wêreld" `n dooie hoop is. Want daar is geen manier dat jy seker kan wees van die dinge waarvoor jy so hoop nie. Daarom sê Job 8:13b Daar is geen hoop vir die godlose nie. Spreuke 10:28b ... die goddeloses het geen toekoms nie. - want hulle hoop lê in onsekerhede.

Petrus sê in :3 dat ons nou `n lewende hoop het op `n wonderlike erfenis. Hierdie hoop is lewend want dit is iets wat aktief in God se hand vir ons in bewaring gehou word. - dit is 'n erfenis of `n erfporsie as jy wil - rykdom wat nagelaat word, jy kry dit omdat jy deel is van `n familie en hierdie erfporsie is die nalatenskap van elkeen wat deel van die familie van God is. Jy kry omdat jy behoort. Die sekuriteit van hierdie hoop lê by God en by niks en niemand anders nie. Hierdie hoop sal bly staan so lank as wat God bestaan en dit sal vergaan die dag wat God ophou bestaan. Is dit vir jou genoeg sekuriteit? Dit is 'n belofte van `n wonderlike toekoms en die kwitansie daarvan het jy reeds in jou hand - die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Want die opstanding is die bewys dat jy ook deel sal hê aan hierdie erfenis.

Die eienskappe van die hoop is dat dit onverganklik is, dit sal nooit opraak nie - dit kan nie oud word of doodgaan nie. Niks of niemand lewend of dood, fisies of geestelik kan dit vernietig nie. Niemand is in staat om dit van jou weg te neem nie. Dit kan nie verlore gaan nie. Verder is hierdie hoop onbesmet. -Met ander woorde dit kan nie besoedel word nie.

Verstaan jy in hoe groot die kontras is tussen die hoop wat ons by God het en alle ander dinge op hierdie aarde? Alles op aarde is vernietig of aangetas of besoedel of befoeter deur die sonde. Maar hierdie nalatenskap is on aangetas en volmaak. Petrus sê dat dit onverwelklik - dit sal nooit sy oorspronklike glorie verloor nie. Dit sal nooit verdof of verweer nie, daar is geen manier dat jy daaraan gewoond sal raak nie want dit is tydloos.

Hierdie hoop waaraan ons vashou word vir ons in die Hemel in bewaring gehou. - Openbaring 4 sê dat die sentrum van die heelal gesetel is agter `n spieëlgladde see - om vir ons te bevestig dat niks en niemand hierdie beheerkamer kan bedreig of beinvloed of aanraak nie. Dit is die enigste ware vaste punt in die heelal. En dit is waar jou hoop in bewaring gehou word, dis die fondament van jou erfenis. - As iemand hierdie erfenis van jou wil bedreig moet hy eers die sentrum van die kern van God se troon bedreig. God self - sy persoon, sy eienskappe, sy almag, sy setel is die sekuriteit van jou erfenis.

As jy gedink het dit is al, dan moet jy jou sitplekgordel stywer vasmaak. Jou vreugde lê nie net in `n nuwe lewe nie, dit lê nie net in die sekerheid van jou hoop nie. Ook jy wat eendag die erfenis moet ontvang, jy word ook deur die krag van God veilig bewaar vir daardie dag wat jy die hoop gaan ontvang. - Het jy mooi gehoor? - dit is die krag van God wat jou veilig bewaar. - Die selfde kragtige werking van sy mag waarmee hy die hemel en die aarde geskep het, dieselfde werk van sy krag waarmee hy die heelal in stand hou - waarmee hy Jesus uit die dood opgewek het - waarmee hy die bose reeds oorwin het. - dieselfde werking van sy almag waarteen niks en niemand op aarde staande kan bly nie - dit is die krag wat jou veilig bewaar tot op die dag wat jy jou erfenis sal ontvang.

Met ander woorde is jou vreugde gegrond op 'n splinternuwe lewe, 'n nuwe stel waardes. Jou vreugde is gegrond op die vooruitsig van `n wonderlike erfenis wat vas en seker staan en waarvan jy 100% seker kan wees dat jy deel daarvan sal ontvang. En jy kan hier en nou vandag seker daarvan wees. Jou vreugde is gegrond op die feit dat ook jou persoon bewaar word om eendag deel te kry aan hierdie erfenis. - is dit genoeg sekuriteit vir jou? - laat dit jou nie veilig voel nie? - verskaf dit nie vir jou vreugde nie?

Die volgende aspek van die Christelike lewe wat vir ons vreugde verskaf ten midde van swaarkry is die feit dat daar `n doel is met elke stuk swaarkry wat in ons lewens plaasvind. Elke enkele ding wat met jou gebeur op hierdie aarde, of dit goed is of sleg, mooi is of lelik, aangenaam of onaangenaam, pynlik of nie. Elke enkele ding gebeur met `n doel en die doel word deur God bepaal. En deur Hom alleen. - kyk na die woorde "al is dit nodig" in :6 "Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings." Ja natuurlik kom daar hartseer en skade en skande en pyn en rampe oor enige mens se lewe. Maar dit gebeur net wanneer dit nodig is in `n kind van die Here se lewe.- En wie bepaal of dit nodig is? - nie die noodlot nie, nie die geluksgodin nie. Nie een of ander rower of kaper nie, nie die Satan nie - God en God alleen.

Petrus leer vir ons dat alles wat met jou gebeur word deur die soewereine wil van God bepaal of toegelaat. Ek wil vir geen oomblik dit laat klink asof ek onsensitief staan teen oor mense se hartseer en pyn en lyding nie. - Natuurlik is dit verskriklik wanneer dit met jou gebeur. En ek wil allermins dit laat klink asof God onsensitief dinge oor jou pad bring net omdat Hy `n groter agenda het. Maar die waarheid van die saak is dat God die dinge wat in jou lewe gebeur so toelaat.

Hartseer lyding en pyn is nie God se wil nie. Hy sê dit duidelik in sy Woord. - Hy vind geen blydskap in jou swaarkry nie, hy wens nie pyn en lyding vir jou toe nie. Hy wil vir jou voorspoed gee. Jer 29:11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, sL die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Maar tog gebeur daar dikwels slegte dinge in jou lewe. Rampe tref Christene ook! Christene word ook vermoor, en beroof en verkrag. Maar die dinge gebeur nooit buite God se wil om nie - anders sou dit beteken dat God nie die vermoë het om jou van sulke dinge te beskerm nie. Anders sou dit beteken dat ook God 'n slagoffer is van die noodlot.

Wanneer God sulke dinge in jou lewe toelaat dan sien jy sy almag en soewereiniteit juis daarin dat hy die dinge so laat gebeur dat dit Sy gewenste doel in jou lewe bereik.

Wat is die doel van die swaarkry wat oor ons pad kom? (:7) "...sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word." - ter wille van wie word die egtheid van jou geloof getoets? - twv God? - wil hy sien of jy regtig 'n gelowige is? Wil hy sien of jy hom nie dalk `n rat voor die oë draai nie - jy dit nie dalk "fake" nie? Verstaan ek jou reg? Die almagtige alsiende alomteenwoordige alwetende God het toetse nodig? - kom nou. Wees ernstig. - Nee! Jou geloof word getoets ter wille van jouself. - sodat jy na die toets kan besef dat jou geloof jou selfs hier deur gedra het, en dat jy selfs sterker kan staan vir die volgende geloofstoets wat oor jou pad kom. - sodat jy vreugde en standvastigheid in jou geloof mag vind.

Daar gebeur soms dinge in jou lewe net om die sterke van jou geloof by jou te bevestig. Maar God bring ook swaarkry oor jou lewe om jou geloof te raffineer, met ander woorde dit te suiwer, om dit meer kosbaar te maak. - soos wat Goud elke keer wat dit van sy onsuiwerhede skoongemaak word meer werd is so is ook jou geloof elke keer weer meer waardevol na so `n suiweringsproses. Maar waarom? - "sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus." - wie gaan die lof en eer ontvang? - nee nie God in hierdie geval nie. - Jy gaan! - Jesus Christus gaan vir jou by sy wederkoms roep en vir jou sê: 'Mooi so! Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!' (Mat 25:23)

Die Christelike lewe is een van moeilikheid - in hierdie wêreld sal julle swaarkry - maar die Christelike lewe is ook een van onuitspreeklike vreugde ten midde van die swaarkry want ons is seker van ons erfenis wat niemand van ons kan wegneem nie.