Tuisblad Ons Mense Skakel in Jaarprogram Ons Waardes Preke Kerkgebou Fotogallery Geskiedenis Witkerk-150 jaar Kranspoort

Kranspoort is in die Loskopvallei geleƫ naby die inloop van die Krokodilrivier in Loskopdam. Aangesien hierdie vakansiedorp tussen Middelburg en Groblersdal gelee is, en kerkgangers digby 50 km moes afle om 'n kerk te besoek het die behoefte vir 'n plek van aanbidding vir die inwoners van Kranspoort en boere van die omgewing ontstaan.

Die gedagte om 'n kerk in Kranspoort te begin, is reeds in Oktober 2000 bespreek. Die name van Carel de Jager en sy span, Tom Markram, Tobie Verwey en sy Kranspoortspan, Pieta en Jan van Vreden met hul span werkers, word genoem. Pieta het laat blyk dat haar oorlede man 'n begeerte uitgespreek het om hul stoor te omskep in 'n plek van aanbidding.

Kort na sy dood word Jan se droom bewaarheid en Pieta stel Jan se skuur beskikbaar om omskep te word in 'n vergaderplek vir mense wat 'n behoefte het om hier te kom luister na God se woord. Sonder pretensie, oop vir alle gelowiges, 'n heerlike gemeenskaplike "boskerk". Ds Marius Kriel van Witbank se kersdiens van Desember 2002 was die eerste erediens wat hier gehou is. Ds Piet Hattingh het die eerste amptelike diens van "Kranspoort gemeenskapskerk" gehou in Januarie 2001.

 

Soos die gemeentelede het die skuur gaandeweg 'n gedaantewisseling ondergaan. Die sinkdak is met 'n netjiese plafon toegerus en die sementvloer is met 'n mat bedek. Die wit plastiese stoele wat geneig was om mee te gee onder gewigtige lidmate is vervang met gestoffeerde stoele en die "kombuis" by die ingang van die saal, het kaste en mooi breekgoed gekry.

Die halfmas gordyn wat oorspronklik die kerk van die stoor met plaasimplimente moes skei is vervang met'n vol gordyn. Op Lothair red ds Bennie Brink 'n ou kansel van die ashoop
en nadat dit gerestoureer is kry dit 'n trotse ereplek in ons "kerkgebou".

Johan Myburgh en sy span het onlangs die skuur se sinkdeur vervang met 'n pragtige houtdeur en 'n afdak is opgerig om die voorkant af te rond met 'n ingangsportaal.

Nou, 10 jaar later, het die skuur 'n lugversorgde saal geword wat deur die genade, die bymekaarkomplek van talle gelowiges geword het. Dit is net ongelooflik hoe die Here deur Sy kinders hierdie Kerk totstand gebring het. Ons het 'n dames-omgegroep wat inwoners bystaan in tye van siekte en nood. Die dames is in wyke ingedeel om te help met verversings by geleenthede asook om Sondae tee te bedien by die lekker saamkuier na die erediens.

Elke jaar na die nagmaalsdiens op Goeie Vrydag het ons 'n Broodbreekgeleentheid.
Septembermaand hou ons ontbyt na Nagmaal. Novembermaande is kerssangdiens-tyd en ons maak 'n groot geleentheid daarvan. Daar word van plaaslike talent gebruik gemaak vir die opvoerings. Troues, doopplegtighede asook begrafnisse is ook al uit ons kerkie gehou.

Mag God hierdie gemeenskap en plek van aanbidding seen, want hier is almal welkom.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Jaarprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery