kerkgebou
Tuisblad Ons Mense Skakel in Jaarprogram Ons Waardes Preke Kerkgebou Fotogallery Geskiedenis Witkerk-150 jaar Kranspoort toring
kansel
lampe

Daar is reeds in 1887 of vroeer begin met die bou van die kerk. Die hoeksteen is op 2 April 1887 deur ds. A.P. Burger gelê. Later is die bouwerk stuk-stuk voorgesit.  

Die sierlike kerkgebou is teen 'n boukoste van £11 617 opgerig en is op 18 Januarie 1890 ingewy. Die argitek was na alle waarskynlikheid C.O. Hager en sy seun die boumeester. As gevolg van sy besondere boustyl is die kerk reeds tot historiese gedenkwaardigheid verklaar. Die pragtige preekstoel is deur heer Erxleben van die Kaap uit gemaak. Die gegote olielampe is uit die buiteland ingevoer.

Tydens die opknapping van die kerk in 1969 het ds Theo Senekal die oorspronklike olielampe op die konsistorie se solder ontdek. Ouderling EA Heÿdenrÿch het die lampe met groot sorg weer tot hulle oorspronklike glorie herstel en elektries bedraad. Hierdie olielampe dien vandag nog as ligte in die kerk.

J.N.B. de Kock het die kerkorrel aan die gemeente geskenk ter nagedagtenis aan sy eggenote Lily de Kock. Die orrel, wat 626 pond gekos het, is op 9 Oktober 1936 in gebruik geneem.

Tydens die oorlog was daar sowat 30 000 Britse soldate op Middelburg gestasioneer en die Witkerk was deur hulle vir eie gebruik aangewend. Daar is tot ‘n ooreenkoms gekom, dat die plaaslike gemeente Sondae om 9 vm. 'n diens in die kerkgebou kon hou, maar om 11 vm. moes dit ontruim word vir die Britse soldate se erediens. Dit mag die rede wees dat die Wit Kerk nie soos menige ander kerkgeboue onder skoot gekom, afgebrand, of as hospitaal, kaserne of selfs perdestal opgekommandeer is nie. Die Kerktoring is wel as ‘n seinstasie aangewend gedurende die oorlogjare. Die merke van die soldate se beslaande stewels is vandag nog sigbaar op die leer na die kerkklokke.

 

Die kerkgebou is vandag 'n nasionale gedenkwaardigheid.

kerkorrel
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Jaarprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort